Водни стоежи в българския участък на река Дунав
22.02.2017 г.
километър станция воден стоеж
[cm]
разлика за 24 ч.
[cm]
t вода
[°C]
833.60 Ново село 281Q -20 3.0
790.20 Видин 322 -23  
743.30 Лом 348Q -21 3.1
678.00 Оряхово 240 -17 3.9
597.50 Никопол 309 -10  
554.30 Свищов 269Q -11 3.2
495.60 Русе 288Q -12 3.1
433.00 Тутракан 338 * 3.4
375.50 Силистра 334 -15 3.0