Водни стоежи в българския участък на река Дунав
29.4.2017 г.
километър станция воден стоеж
[cm]
разлика за 24 ч.
[cm]
t вода
[°C]
833.60 Ново село 354Q +65 13.2
790.20 Видин 368 +33  
743.30 Лом 370Q +3 14.2
678.00 Оряхово 248 -4 15.0
597.50 Никопол 310 -5  
554.30 Свищов 268Q ±0 15.4
495.60 Русе 275Q +10 15.7
433.00 Тутракан Н/Д * Н/Д
375.50 Силистра 284Q +12 15.2