Водни стоежи в българския участък на река Дунав
27.06.2017 г.
километър станция воден стоеж
[cm]
разлика за 24 ч.
[cm]
t вода
[°C]
833.60 Ново село 114Q -3 24.3
790.20 Видин 146 -8  
743.30 Лом 164Q -9 25.2
678.00 Оряхово 82 -10 26.4
597.50 Никопол 162 -8  
554.30 Свищов 110Q -7 27.0
495.60 Русе 104Q -4 27.3
433.00 Тутракан 170 * 27.7
375.50 Силистра 135Q -5 27.0