Изпрати стари снимки от Видин и областта

Освобождението на Видин

История - Войни

Освобождението на ВидинОсвобождението на Видин
Във време на освободителната война първият истрел е даден от Видин на 7.IV. в 6 часа вечерта. Настъпващите освободителни руски войски са минали Дунава при с.Акчар(арчар) и били посрещнати от турските при с. Смардан, където турската войска била разбита. След това поражение освободителите настъпили към града, в който влязли без указана съпротива през "Флорентин капия", тъй като в това време турците го напуснали през "Стамбол капия".
В 1887г. тук за пръв път стъпва на българския бряг новоизбрания княз Фердинанд I ,тържествено посрещнат от цялото население.

Робството и тиранията може да бъдат дълги и тежки , жестоки и кървави, но никога не могат да бъдат вечни! Това най- добре знае българската нация, която в повече от 1300 - годишната си история е водила постоянни борби за своето оцеляване и утвърждаване. Почти до края на ХХ-и век, като Дамоклев меч над България, е висял Хамлетовия въпрос- "Да бъде или да не бъде/!/"... Държавата ни, заплашвана и завладявана от византийци, татаромонголи, турци, руси.. , свободна !...
Умопомрачително дългото, почти 500- годишното османско владичество, не успява да асимилира българската нация, защото църквата, тази светая - светих на българщината, запази нейния виталитет. Но през годините /1944-1989/беше на път едно ново изпитание, възможността да направи едно ново, перфидно робство- "в името на народа"- десет пъти по-кратко, но и десет пъти по-жестоко, защото проникна и разруши самата светая-све-тих, източникът на жизнените сокове за българското самосъзнание. За щастие - неокончателно ...!
На 3 март 1878 г. многострадална България възкръсва отново на географската карта, след като е забравена от Европа и света за цели пет века. На 12 април 1877г в гр. Кишинев, руският император Александър II огласява своя прочут "Височайши манифест" за обявяване на освободителната война 1877 -1878 г , поредната единадесета инвазия срещу турската империя. В него се казва: На всички наши любезни верноподаници е известно онова живо участие, което Ние винаги сме взимали в съдбата на угнетеното християнско население в Турция. Желанието да се подобри и осигури неговото положение е споделял с Нас и целият руски народ, който изразява сега своята готовност за нови жертви за облекчаване участта на християните на Балканския полуостров
Сега, призовавайки божията благословия над доблестна-та Наша войска, Ние изповядаме да се навлезе в пределите на Турция.

В целия Манифест се говори за "освобождаване на християните", но никъде не се споменава за българите и за създаване на свободна държава-България! Въпреки това, населението на поробена България от Тулча до Охрид и от Одрин до Видин е обхванато от надеждата на предосвободителната треска. Всички вярват, че "Дядо Иван" идва, за да ни освободи от османския поробител.
С форсирането на р. Дунав и освобождаването на град Свищов от ген. Драгомиров, надеждата за свободата става ликуващо осезателна. Руските войски обсадили армията на Осман паша в Плевен. На 21 ноември румънските войски превзели Оряхово и отрязали всякаква възможност за придвижването на войски от Видин, в помощ на обсадения турски гарнизон в Плевен. На 28 ноември 1877 г. бил освободен Лом. Падането на Плевен предрешило съдбата на градовете в Северозападна България. Дъхът на свободата вече се носел и в старопрестолния Видин.
Най-мощните укрепления на турците пред Видин били при с. Назър махала /Гурково, сега гр. Дунавци- б.а./. На 6 януари армията на румънския генерал Черкез превзела Ботево, Назър махала /Гурково/, Видбол, Търняне и Буковец и развила настъплението си към редутите на Татарджик /Слана бара -б.а./, Раяновци и Рупци. Войските на турския гарнизон, командвани от Изет паша, били изтласкани до покрайнините на Видин и Капитанов-
ци.
На 24 януари румънците превзели Смърдан и Иново /до 50-те години на миналия век те бяха отделни села - б.а./, като в жестоката битка загинали 119 и били ранени 316 румънски войници и офицери. На другия ден Изет паша направил опит да си възвърне отново Смърдан, но бил отблъснат. Жителите на Смърдан също организирали отряд и героично обстрелвали турците от прозорците на домовете си.
В знак на признателност към падналите в боевете за Видин румънски войници и офицери, на 12 януари 1898 г. в центъра на с. Смърдан бил тържествено осветен, извънредно красивия паметник на падналите войни. През 30-те години на миналия век обаче, поради партизански и националистически страсти, този паметник- шедьовър бил разрушен! Може-би пословичното блю-долизство и ибрикчийство на българските "политици" е стигнало да там, че за освободители трябва да бъдат обявявани само руските войски! По късно, на мястото на разрушения монумент е построено бледо копие на "паметник", представляващ каменна пирамида, с каменен кръст
Румънската артилерия, дислоцирана в Калафат, подлагала на унищожителни обстрели видинската крепост и целия турски гарнизон. Поради упорития отказ на турците да се предадат, ар-тилеристите от Калафат засипвали града с почти 24-часов огън. Още от началото на канонадата, била разрушена военната парна мелница при крепостта. Пострадала високата часовникова кула, както и всички минарета на 32-те джамии, които били като ориентири за румънските артилеристи. Била напълно унищожена най-голямата джамия на Ахмед паша с надгробния паметник на славния Хюсейн. Еврейската синагога също пострадала от снарядите.
Не били малко и разрушенията в отделните квартали и махали на Видин. Повече от 550 къщи пострадали от артилерийските обстрели, а някой били напълно разрушени.
При всяка война, безспорно най-голямата загуба е отнетия живот на хиляди хора, а след това и разрушаването на много материални и културни ценности, съграждани дълги години.
Дългата артилерийска канонада не само сломила високия боен дух на Изет паша и неговите низами, но и почти изличила типично турския облик на Видин с неговите джамии, минарета, глинени къщи от турски тип и сокаци.
На 1 февруари новият командващ на румънската армия ген.Ману изпратил парламентьори в крепостта при Изет паша с ултиматум да се предаде безусловно. Пашата отказал категорично, заявявайки на парламентьорите, че: "Власите са недостойни да им предаде града, затова ще чакам идването на русите"!
Така и станало. На 23 февруари пристигнала депешата на султана до командващия Мехмед Изет паша да предаде Видин. На другия ден пристигнал 138 Болховски полк, командван от полковник Амонов, с една батарея и един казашки ескадрон. С нея пристигнал и назначения руски генерал-губернатор Лев Фьодо-рович Тухолка заедно с майор Нечаев и два конни ескадрона. Тогава Мехмед Изет паша церемониално предал ключовете на града на руснаците. Румънските войски, които изчакали идване-то на русите при Смърдан, също се включили в церемонията по предаването на града. На другия ден румънските войски се прехвърлили през Дунава в Калафат. На 15 декември Сърбия също се включила във войната по собствена инициатива! Вероятно в изпълнение на прословутото "Начертание" на Илия Гарашанин и мечтите на Аврам Петрониевич за "Стара Сърбия"!
Второстепенната Зайчарска бригада на полк. Здравкович прехвърлила Тимок и заедно с кавалерийския си авангард през Връшка чука, поели към Кула.,,Братските" сръбски войски заели току-що изоставените от турците окопи и опразнените казарми в околните села, готвейки се да зимуват, тъй-като обилен сняг започнал да засипва полето.
Сърбите възнамерявали, така на "позиция", да дочакат своя звезден миг - докато получат някаква териториална компенсация за своето "участие" във войната.
На 31 януари 1878 г. обаче в Кула пристигнал руския капитан Рудницки, за да въведе руската власт и новата губернска администрация. Наложило се руският майор Димитри Вукович - Ка-раджич /син на големия черногорски писател Вук Караджич - б.а./ енергично да се намеси за опразването на Кула и цялата българска Тимошка тераса. Сърбите неохотно, с опити за съпротива, се оттеглили, тъй-като тези земи изрично били предоставени по Сан-Стефанския мирен договор на България.
Във Видин били взети необходимите мерки за безпроблемното изтегляне на турските войски и преодоляване на последствията от току-що завършилите военни действия, като Болхов-ския полк на полковник Амонов останал в града. Той се изтеглил чак на 30 ноември 1878 г
Така, след 482 години, столицата на гордия видински владетел цар Иван Срацимир била отново свободна!
По руски образец, била създадена Видинската губерния, коя-то включвала Видинското, Ломското, Белоградчишкото, Врачанското и Оряховското окръжия. Като изключително опитен нистратор Тухолка подбрал своя екип, който да ръководи управ лението на сформираната нова административна единица. 
Негов пръв съветник бил видинчанина Кирияк Цанков, а завеждащ финансовите въпроси и вицепремиер бил Петко Каравелов. За медицинското осигуряване отговарял д-р Моллов - баща на бъдещите известни министри и професори в България. Вътрш ният ред и полицейското наместничество били поверени на сърбо
- черногореца Димитри Вук Караджич, който бил руски офицер и възпитаник. Отличавал се с изключителни способности на вещ организатор, но типично по руски, страстно привързан към алкохола. По тази причина, много скоро бил сменен от Димитър Попов, един високо интелигентен и честен бивш видински учител 
Така, под защитата на руския окупационен корпус, бързо и усърдно се установявала българската власт, с необходимите за ръководството на града обществени институции.

 

от книгата "Градът на завоя" на Йоцо Йоцов

Картини на големия румънски художник Николае Григуреску рисувал в Смърдан по време на войната с турците

битката при Смърдан 1878гТурски войници в затвора 1878г
АтакаТранспортиране на провизии 1878Битката при Смърдан 1878

Румънски марки

румънска маркарумънска маркарумънска маркарумънска марка

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин