Изпрати стари снимки от Видин и областта

Мъжката гимназия

История - Училища

ВИДИНСКАТА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ "ЦАР СИМЕОН"
В началото на учебната 1889/90 г съществуващата Скобелева гимназия е преименувана във Видинска мъжка гимназия "Цар Симеон". Тя в продължение на 56 години с гордост носеше името на най - просветения български владетел - Симеон Велики!
Материалната база на училището обаче била много бедна. През учебната 1879/80 г. класното училище се помещавало все още в килиите срещу църквата "Св. Димитър". През следващата учебна година, класното училище се премества в голямата сграда на бившето турско училище, която по-късно става известната Н-ра Прогимназия, в квартал "Калето". Именно в тази сграда, Видинското класно училище е преименувано в Скобелева гимназия.
Въпреки разширението в новата сграда, тя се оказала тясна, защото учениците се увеличили няколко пъти, а условията за работа били много мизерни. Това научаваме от запазените архивни документи :
.. .От преписката която е водена с тогавашното училищно настоятелство се вижда, че покъщнината /разбирай обзавеждането -б.а. /е била толкова оскъдна, че...в учителската стая не е имало даже столове за г.г. учителите...не е имало маса, а дневниците и материалните книги стояли на прозорците. Не можем, обаче, да отречем интереса на настоятелството и учителите към правилната постановка на учебното дело. При всичката тази оскъдица от най -необходима мобилировка, учителите настояват да им се доставят преди всичко помагала за обучението, а те ще могат за известно време да стоят прави, до като са в училището. /Рег. Б.-Видин, " Юбилен албум",1932 г.стр.9/. От готовността на видинските учители да поемат върху себе си всички несгоди и лишения, дори и "наказанието" да стоят прави "като коне" по десет часа, само да имат учебници и помагала, за да обучават своите ученици, се вижда колко висок е апостолския плам на българските просветни дейци. Тази се-беотдайност на българското учителство му беше извоювало заслужено признание в обществото и до средата на XX -и век фигурата на учителя беше най - авторитетната личност във всяко село и град. Учителите се уважаваха повече от политиците, които идваха и си отиваха на следващите избори, докато учителят се радваше на обществената признателност през целия си живот...Този огромен и заслужен авторитет на учителското съсловие, за съжаление, беше смазан и унищожен от дехуманизи-раната и опростенческа партийно - идеологическа система на "демократическия централизъм" и "социалистическия реализъм"! Или казано с други думи, никой в държавата не можеше да има по голям авторитет от партийните величия, култът към някои достигаше до обожествяване! Така учителите бяха превърнати в "бедните братчета на Гаврош", задължени да служат на примитивната идеология и партизанщина, вместо на науката и достиженията на човешката цивилизация.
Във всяка държава, състоянието на най - невралгичните сектори от общественото развитие - образованието и здравеопазването, при всички политически режими, зависят изцяло от политическата воля на управляващите. Ето как, преди повече от 115 години, през далечната 1892 г., недоразуменията между Видинската община и правителството провалили един златен шанс за рязко подобряване на образованието във Видин и региона. По искане на Кметството, от държавата "...бил отпуснат кредит от 2000000лв. за да се построи специално училищно помещение, но поради недоразумение между общината и държавата, относно мястото на бъдещата постройка, кредита не бил използван и младежите от Видинския край бяха осъдени в продължение на 40 години да тровят своя млад организъм в най нехигиенични помещения " /пак там, стр. 9/. Неусвоените пари били върнати на правителството, заради партизанските ежби и заради личните интереси на някой от управляващите, а градът бил лишен от една изключително ценна и необходима придобивка.
От 1903 г. започнали "митарствата" на видинската Скобелева гимназия в различни сгради и помещения. Бившото турско училище, чийто собственик била общината,"било определено за обучение на момчетата от II -ра прогимназия. За нуждите на Скобе-левата гимназия училищното настоятелство определило сградата на Винарското училище и наетото през 1896 г. здание на Стоян Гузелски. И двете сгради днес съществуват в автентичния си вид, но не се използуват за учебни цели.
Стремежът към науката на младите поколения станал изключително голям и помещенията на Видинската гимназия не могли да удовлетворят нуждите. През 1912 г. било ремонтирано източното крило на Кръстатите казарми и там се настанили още четири новооткрити паралелки с ученици. През учебната 1923/24 г. в продължение на три месеца, поради епидемията от скарлати-на и поради септемврийския метеж на комунистите, учебни занятия не били провеждани.
През 1930/31 г.е довършена новата сграда на гимназията, а на следващата година е отпразнувай тържествено 50-годишния юбилей. В чест на това събитие е издаден красив албум, където с гордост е отбелязано:
В гимназията през това време са учителствували 246 учители., .записани са в списъците 6579 ученика, завършили са курса на гимназията 1410 ученика и са получили зрелостно свидетелство 1099 абсолвенти.
/Рег.библиотека - Видин,"Юбилеен албум ",1932 г., стр.10/. Десет години по късно, за учебната 1941/42 г, във Видинската мъжка гимназия са записани 1700 ученици, разпределени в 26 паралелки. В същата година учебният процес е преустановен поради катастрофалното наводнение на града от р. Дунав /4.III.1942 г./, а една година по-късно, след Коледните празници /1943 г./ учебните занятия отново са прекратени, поради бомбардировките на англо - американската авиация над София и Враца.
През 1946/47 учебна година беше заличена една 64 -годишна традиция, като славната Видинска мъжка гимназия "Цар Симеон" беше преименувана на основоположника на размирната идеология в България Димитър Благоев...
Дългогодишната история на Видинската мъжка гимназия "Цар Симеон" продължава да е обект на коментари и разговори от още живите нейни бивши ученици. На оределите срещи на отделните випуски, по традиция на 24 май, всички с умиление си спомнят за химна на гимназията и за изрядните порядки в този истински някогашен храм на просветата в града на големия завой на р. Дунав.
Химнът създаден от Ангел Каменградов е със следния текст:
В далечните простори грей Сияйна весела зора. И някой там отново пей За нов живот и светлина
О, ето образ там гори Под родний ведър свод; Това е той - Цар Симеон, На златний век творецът горд.
А как горещо ни зове, Със зов на мъдрост и любов, Да бъдем всяка нощ и ден Творци сред нашия народ.
А ний летим с огнен химн С устрем в бодрите очи, Деца на каменния Бдин Препълнени с възторг, лъчи
Всички училищни тържества, задължително са откривани с химна, изпълняван от училищния хор в съпровод от ученическата духова музика. Особено пищно е било тържеството по повод 50-годишнината на училището - с богата литературно- музикална програма и рецитали на ученическо творчество. Много даро-вити ученици - поети са публикували свои стихове в Юбилейния албум, като Йордан Христов-VII б кл., стихотворението "Изгрев", Евдокия х. Ангелова - VIII в клас, "След залез" и "Кръстопът ", Каяне Гарабедян - V г кл., "Борба със стихията", Асен Шурдов -VI г кл., " Вяра", "Надежда ", "Любов ", Богомил Кръстев - VI б клас, "Сън", "Без надслов", Дочо Дочевски - VI б кл., "За кого ще пея" и др. От поезията на тези гимназисти лъха волния дух на незакрепостения човек, освободен от идеологически пристрастия, партизански амбиции и кастови ангажименти...До 1944 г. в гимназията първият клас беше IV -ти, което отговаря на днешния VIII клас, а някогашния VIII -днес е ХН-ти клас.
На 1 май 1933 г. с участието на всички учители и ученици от Видинската мъжка гимназия се провело тържествено честване на гимназиалния празник в местността "Св. Петър", преименувана през 50 -те години в лагер "Дружба". Учениците рецитирали свои стихове и пеели възрожденски песни в прослава на Родината и българщината. В стихове и проза, възмъжаващите момчета изразявали своята признателност и любов към своите учители и възпитатели. Но, както е присъщо само на родните антибългари, които при всички поводи са търсили конфронтацията, за да покажат, колко се отдалечаваме от националния си девиз, че "Съединението прави силата", веселото тържество било помрачено. Организирана група от ученици, членове на т.нар. "Маркси-чески кръжоци", пеейки "Интернационала" и "Под знамето, червено днес..." /написана от учителя по музика Милан Митов в същата гимназия - комунист по убеждения - б.а./, предизвикали сбиване с весело празнуващите гимназисти. Мнозинството от учениците, с присъщия на младостта плам и ентусиазъм, реагирали адекватно на "марксическата" провокация. Както днес разказва присъствалия на тържеството, тогава 20 -годишен бай Иван Стойчев, придружаващ свой братовчед, кандидат -абитуриент в VIII клас /по новому XII клас - б.а./ "^.момчетата така натупаха провокаторите, че много от тях цял живот ще помнят 1 май 1933 г....Показаха им, че единствената ни Родина е България, а те ако искат да пеят "Интернационала " и да веят червеното знаме, да отидат в Сибир" I цитирам част от проведения с г-н Ив. Стойчев разговор на 12.XII.2007 г../
През учебната 1946/47 г. изгражданите в продължение на 65 години традиции във Видинската мъжка гимназия "Цар Симеон" бяха прекъснати. Тя беше преименувана на ВМГ "Димитър Благоев", а през учебната 1954/55 г. обособеното като "Мъжка гимназия" училище, престана да съществува! Обособи се "Единно смесено политехническо училище", с което се сложи край на една дълга образователна традиция...
Днес, повече от половин век, ние още живите възпитаници се гордеем, че сме били последния курс от славната Видинската мъжка гимназия. Погромът над българското образование започна с реформа на азбуката и правописа през 1945 г. Те бяха опростени, за да могат навлизащите като скакалци във всички сфери на управлението полуграмотни "революционери" да се интегрират по - лесно в управленските процеси. По - голямата част от тези "нови ръководители" бяха на нивото на основното образование. През 1946 год. "културтрегерите" от школата на Жданов посегнаха на изконните традиции в българското образование. Бяха заличени и изхвърлени от учебните програми най - талантливите и плодовите български писатели и поети. Не беше пощаден дори и патриархът на родната литература Дядо Вазов! Основанието - "били с реакционен произход и буржоазен мироглед ".
/Йоцов Й., "Образованието"- Ув.статия , Варна, в."Народен Будител" бр.1/2005г/.
Големите успехи на Видинската мъжка гимназия "Цар Симеон" се дължаха, от една страна на стабилната образователна система, въведена още от проф. Александър Цанков, а от друга на нейните кадърни директори, както следва :
Никола Недялков................ 1882-1887 г.
Димитър Благоев................1887- 1890 г.
Д-р Захари Димитров......... 1890-1898 г.
Д-р Димитър Габровски..... 1898 - 1900 г
Д-р Никола Бобчев.............1900 - 1901 г.
Недялко Марков................. 1901 - 1903 г.
Д-р Тодор Шишков............. 1903 - 1906 г.
Иван Марек........................ 1908 г. от м. III до м. IX
Никифор Недев.................. 1908 - 1909 г и 1921-1922 г
Ради Станев........................1909 - 1915 г.
Панайот Радков.................. 1915-1818 г.
Енчо Балушев..................... 1918-1922 г.
Васил Атанасов..................1922 - 1923 г.
Георги Паунов......................1923-1927 г.
Кузман Йосифов..................1927 - 1928 г.
Димитър Стоянов................1928 - 1938 г
Христо Зографов.................1938-1941 г.
Лазар Филков.......................1941 - 1943 г.
Никола Жеков......................1943-1944 г.
Асен Гешев..........................1944 - 1945 г.
За големите успехи на Видинската мъжка гимназия и нормалното протичане на учебния процес допринася висококвалифицирания учителски колектив, достоен продължител но първите пионери от Скобелевата гимназия като: Иван Георгиев - математика, Руси Коджаманов -руски език и аритметика, Екатерина Пигу-лева - Закон Божий и пеене, Иван Балъкчиев- рисуване, Цветана Дечева - френски език, Лазар Филков - естествена история, Лидия Галкина - руски език, Никола Жеков - естествена история, Борис Димитров - физ. възпитание, Иван Ницов - химия, Иван Грунин - руски език, Виолета Смолянова - български език, Цвет-ко Цветков- физика, Александър Джонов- биология, Кирил Лазаров - физ. възпитание, Иван Бърдаров - пеене, Мария Кирова - френски език, Петър Попиванов - математика и др. /
Най-добра оценка за високото качество в подготовката на зрелостниците от Видинската мъжка гимназия са отзивите, получавани от преподавателите и професорите на висшите учебни заведения, в които са следвали възпитаниците от Видинското училище. Много от тези ученици станаха известни учени и с гордост са изтъквали своите видински корени...

от книгата "Градът на завоя" на Йоцо Йоцов

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин