Изпрати стари снимки от Видин и областта

Видински владетели

История - Средновековие

ГЛАД

С изграждането на замъка “Баба Вида” са свързани редица известни личности от епохите на Средновековието и на османската власт над българските земи.Някой от тях – представители на ШИШМАНОВАТА ДИНАСТИЯ – със сигурност са живеели в него.Първият управител на Бъдин,за когото има сведения е ГЛАД.Той е имал титлата таркан или комит,бил е от прабългарски произход и е управлявал значителни територии по двата бряга на р.Дунав чак до р.Марош(в Унгария).Живял е в началото на 10-ти век и се споменава във връзка с военните действия между българи и унгарци между 903-907г.Разполагал е с големи правомощия и власт:имал значителни военни сили,отбранявал е самостоятелно границите на държавата,можел е сам да води преговори за мир.Дейстува съмостоятелно като силен владетел.

Константин

В ''Апокрифна българска летопис ( ХI в.) Константин е наречен цар, близък на цар Петър ( 927-969 ). Вероятно този Вдински управител е един от великите боили, мощен комит. Съставителят на апокрофа се опитва да свърже Бдинският владетел с костантиновци, които познава, а имено Константин VIIБагренародни. Назовавайки го веднъж цар, той го смесва с тези византийският император Константин Велики ( 306-337).

Ахтум (Охтум, Айтон)

Ахтум е внук на Глад. В Бдин приема християнството. Има силни боляри, голяма войска и много добитък. Ахтум контролирва пристанищата, през които се внася сол и взема мито. Поддържа равновесието по Средния Дунав и защитава северозападната граница на българската държава. След смъртта на унгарския крал Геза(997) Ахтумсе намесва в унгарските междуособни борби. През 1003г. оставя самуиловия син Гаврил Радомир да ръководи отбраната на Бдин против византийците, а той воюва на север маджарите и загива.

САМУИЛ

САМУИЛ (997-1014Г.)преди да стане български цар, е бил управител на Бъдинската област.При бягството си от Цариград през 976г. синовете на цар Петър I –цар Борис I I и Роман-се отправили към България.При преминаването на границата обаче царят бил убит-сметнат бил поради облеклото си за византиец,докато Роман се спасил във Видин.Тъй като братята Давид и Моисей действали в райони на юг-югозапад,а Арон управлявал Софийската област,то трябва да се заключи,че във Видин е бил именно Самуил.За това говорят и добрите му връзки с унгарското кралство в периода преди 1000г. (Синът му Гаврил Радомир бил женен за дъщерята на унгарския крал Геза (Гейза)).

ЯКОВ СВЕТОСЛАВ

ЯКОВ СВЕТОСЛАВ е руски княз,потърсил убежище от татаро-монголско нашествие в българия през 30-те години на 13-ти век.Той успял да заеме високо положени в страната и през 1258 или 1259г.се оженил за внучка на цар Иван Асен I I .Най-вероятно Яков Светослав подкрепял българския цар Константин Тих-Асен в борбата му срещу един от претендентите за престола Мицо и за тези си заслуги получил втората по значение след царската титла деспот. Oбявява се за независим владетел и си присвоява титлатаImperator Bulgarorum. По-късно той умело лавирал между Търновското царство и Унгарското кралство и се превърнал в един от главните претенденти за българският престол(показателни в това отношение са сечените от него медни монети, на които е изобразен покровителят на династията на Асеневци св.Димитър).През 1269 г. възлага преписването на Номоканона-сборник от закони. Това станало причина царица Мария,която по принуда го осиновила,да го премахне(най-вероятно чрез отрова) към 1276г.

ШИШМАН

ШИШМАН управлявал Бдинското княжество от ок.1280 до 1312-1313г.Той бил от кумански произход и бил женен също за внучка на цар Иван Асен I I.Шишман бил деспот, а неговото обширно владение било зависимо от мощния татарски хан Ногай.През 1292г.Ногай подтикнал Шишман да предприеме поход срещу Сърбия. При похода куманите от войската му изгорили сръбската архиепископска църква в Жича,но след това сръбският крал Стефан Урош I I Милутин успял да разбие Шишман и дори да превземе Бдин.Намесата на хан Ногай възстановила властта на Шишман,а мирният договор със сърбите бил скрепен с бракове между него и дъщеря на великия сръбски жупан и на сина му Михаил Шишман с дъщерята на сръбския крал Ана-Неда.Сведение от 1308г.сочи бдин за столица на България и Дунав за река,минаваща през средата й.По това време съоправител на деспот Шишман бил синът му Михаил.Деспот Шишман е основател на последната българска царска фамилия (Шишманови)от средните векове.

ЦАР МИХАИЛ III ШИШМАН АСЕН

ЦАР МИХАИЛ III ШИШМАН АСЕН е сина деспот Шишман от първия му брак.През 1308г. той вече бил съуправител на баща си в Бдинската област.Имал титлата деспот,получена вероятно от българския цат Теодор Светослав, скогото били братовчеди.След прекратяването на династията на Тертеровци бил избран за български цар ( 1323-1330г. )и,за да подчертае връзките на рода си с династията на Асеневци,приел името Асен.През 1324г. се развел с жена си Ана-Неда,заточил я заедно с децата им в манастир и се оженил за сестрата на византийския император Андроник III Палеолог ( вдовица на цар Теодор Светослав).Цар Михаил III Шишман Асен се стремял да върне на България доминиращото й положение на Балканския полуостров,но не успял.Той загинал в злополучната битка със сърбите при Велбъжд( Кюстендил) на 28.07.1330г.

БЕЛАУР

БЕЛАУР е син на деспот Шишман и брат на бдинския деспот Михаил Шишман.По всяка вероятност през 1324г. Белаур станал управител на Бдинската област.Той е сред “велемощните боляри”,влезли в преговори със сърбския крал Стефан III Дечански след битката при Велбъжд,довела на българския престол Иван Стефан и майка му Ана-Неда.Белаур бил привърженик на сръбското влияние и пръв съветник на новия български цар,като не пропускал да търси и личните си интереси.След възцаряването на Иван Александър ( в края на зимата на 1331г.) Белаур откъснал (1332г.) Бдинската област от централната власт и причинявал доста сериозни затруднения на новия български владетел,който бил принуден да търси помощ от татарите срещу него.В края на краищата цар Иван Александър успял да потуши бунта ( преди 1337г.) и да възстанови властта си в българския северозапад.Не е известно как е завършил житейският път на Белаур.

ИВАН СТЕФАН

ИВАН СТЕФАН е първороден син на цар Михаил III Шишман Асен и сръбската принцеса Ана-Неда.Роден е ок.1300-1301г.След 1324г. заедно с майка си и братята си бил заточен в манастир,а през лятото на 1330г.той възглавил заедно с майка си българската държава.Поставянето му на престола от страна на сърбите,а също така и опасността от прекомерно засилване на влиянието им в България,довели до преврат през февруари-март 1331г.След преврата Ана-Неда,Иван Стефан и другите й деца-Михаил,Шишман и Людовик-били принудени да избягат в Сърбия и оттам - в Дубровник.По-нататъшната съдба на Иван Стефан не е известна.

МИХАИЛ

МИХАИЛ е вторият син на цар Михаил III Шишман Асен от брака му с Ана-Неда.Бил е управител на Бдинската област през 1323-1324г.и е имал титлата деспот,която получил от баща си след неговото възцаряване. Изобразен е върху фреска от църквата в с.Долна Каменица (днес в Сърбия) ,където е запазен и надпис “Михаил деспот,в Христа Бога верен,син на цар Михаил”.Други сведения за него липсват,поради което се приема,че е починал твърде млад

ШИШМАН

ШИШМАН е третият син на цар Михаил III Шишман Асен от брака му с Ана-Неда.Той попаднал при татарите и се появил в Цариград като претендент за българския престол през лятото на 1341г.Това изострило твърде много отношенията между България и Византия.Българският цар Иван Александър настоявал да му бъде предаден неговия “най-голям враг”Шишман,а империята в нежеланието си да изпусне възможността да се намесва във вътрешните работи на сверната си съседка заплашвала да изпрати Шишман с кораби до Бдин,където той можел да разчита на значителна подкрепа “поради старото приятелство и близостта на рода”.В крайна сметка нещата заглъхнали,а по сетнешната съдба на Шишман не е известна.Според някой сведения, цариградския патриарх Йосиф II (1416-1439г.) бил незаконен син на “василевса”Шишман (може би същият ?).

ЛЮДОВИКО

ЛЮДОВИКО е четвъртият син на цар Михаил III Шишман Асен и Ана-Неда.Споменава се като “братовчед”на неаполитанския крал Роберт в документ от 1339г.След Сърбия и Дубровник той достигнал до Неапол.Последното сведение за него е от 1373г. Превратът от 1331г.довел на българския престол цар Иван Александър.Той бил син на дъщерята на деспот Шишман-Кера(ца) Петрица-и деспот Срацимир.Сражава се на страната на папата. Носи титлата ''Imperator Bulgarorum''.

ИВАН СРАЦИМИР

В Бдинската област започнал да управлява вторият син на цар Иван Александър от първия му брак-ИВАН СРАЦИМИР,който бил роден към 1324-1325г.Това станало през пролетта на 1337г.,когато той бил провъзгласен за цар.Към 1350-1351г.цар Иван Александър се развел с майката на Иван Срацимир и обявил първородният си син от втория брак Иван Шишман за престолонаследник.Това влошило отношенията му с Иван Срацимир,който през1356г.се обявил за самостоятелен господар на Бдин с титлата “цар на българи и гърци”,което било прието от цар Иван Александър с мълчаливо сигласие.През 1365-1369г.Бдинското царство било завзето от унгарците,а цар Иван Срацимир и семейството му били изпратени в Хумник (дн.Хърватия).След като бил върнат в своите земи с помоща на баща си той продължил да води самостоятелна политика,особено след смъртта на цар Иван Александър ( +1371г.).Цар Иван Срацимир бил последователно унгарски и турски васал.Той се присъединил към кръстоносците на унгарския крал Сигизмунд V, като им предал намиращия се във Бдин турски гарнизон.Поражението на кръстоносците при Никопол ( 25.09.1396г.) довело до завземането на Срацимировата държава от турците през 1397г.Царят бил изпратен в столицата на Баязид Бруса ( в Мала Азия ),където вероятно е починал. Цар Иван Срацимир е допринесъл много за развитието на Бдин във всички сфери, наши и чужди съвременици съобщават за Бдин като за голям и укрепен град. Наречен ''пища на царството''т.е. житница. В житието на Ромил Бдински той е назован ''град доблестен и преславен'' а в преписка в четириевангелието от 1362 г. като''велик и многолюден град''.

КОНСТАНТИН

Управлението на Бдинската област ( вече васална на турците) било поверено на сина на Иван Срацимир-КОНСТАНТИН. Той заедно с братовчед си Фружин направил опит да се възползва от 10-годишните борби между синовете на султан Баязид I.Двамата се присъединили към антиосманския съюз,възглавян от унгарския крал Сигизмунд V през 1404г.Пак те вдигнали българите от Търновското и Бдинското царство на въстание през 1408г.То не успяло,но Константин продължил да управлява Бдинската област до 1413г.Той починал в Белград на 17.09.1422г.

ОСМАН ПАЗВАНТОГЛУ

ОСМАН ПАЗВАНТОГЛУ е най-знаменитият управител на Видинската област през периода,когато българските земи били под турска власт.Той произхождал от богато видинско еничарско семейство и бил роден ок.1758г.На няколко пъти бил изселван заедно с баща си Йомер Пазвантоглу.Успял да откъсне големи територии от централната власт в Цариград и да се разпорежда в тях като независим владетел(1793-1807г.)В края на 18-ти век султан Селим III предприел три похода срещу Видин и войските му на два пъти обсаждал града безуспешно.Три блестящи победи срещу армията на Селим III. От времето на Осман Пазвантоглу са запазени воени,религиозни и обществени сгради.Той починал във Видин на 5/17.02.1807г.

Увенчано е със сърце на върха на всички религиозни сгради. Поставяйки този свой символ, Пазвантоглу е подчертал независимистта си от султана където официалния символ полумесец.

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин