Rocile din Belogradchik

Rocile din Belogradchik

Rocile din Belogradchik

Rocile din Belogradchik sunt cel mai faimos reper din Bulgaria.Ansamblul st?nc? spectaculoas? este reprezentat de monumente spectaculoase de rock, cum ar fi cetatea-turnuri, piramide, siluete de oameni, animale ?i ciuperci ?i ?n dimensiuni de p?n? la c?teva zeci de metri de mare, falnic deasupra p?duri, f?ne?e ?i vii. Ele sunt formate printre conglomerate ?i gresii ro?ii depuse ?n timpul Triasicului timpuriu aproximativ 220 milioane de euro, de modelare a formelor de relief moderne ?n epoca Eocen a ?nceput ?n jur de 35 milioane de euro, gigan?ii maiestuoase ro?ii, ?n contrast cu fundalul verde de frumos peisaj natural, crearea de combina?ie natural? fabulos de forme, culori ?i nuan?e. Datorit? frumuse?ea natural? de excep?ie, roci au fost nominalizate ca un candidat pentru un bulgar de cele sapte noi minuni ale lumii.

Rocile din Belogradchik

Rocile din Belogradchik

Monument al naturii protejat ?n 1987 o suprafa?? de 600 hectare, include cele mai celebre figuri de rocii de la sud de centrul orasului (43.62449, 22.68526): Student, Personale, urs, Madonna, Rider, c?lug?rii, Casatorie, dinozauri, Lion ?i multe altele. Geotopat este situat la o altitudine de 250 – 630 m. Ast?zi, acest domeniu este ?n procesul de declarare a Geoparcul dup? punerea ?n aplicare a unui proiect comun ?ntre municipalitatea din Belogradchik ?i Universitatea din Moscova. Din p?cate, aceast? idee de o echipa de UMG “Sf. Ivan Rilski “, la nivel na?ional Geoparcul” roci Belogradchik “de pe teritoriul vast de km2, ?n Balcanii de Vest, sprijinite de Ministerul ?i Belogradchik municipiul 600, r?m?ne ?n continuare f?r? succes din cauza lipsei de fonduri.
Rocile sunt situate ?n partea de vest a ora?ului Belogradchik unitate de tectonice (antiklinoriy) din zona de vest structurale din Balcani. La sf?r?itul paleozoic ?i ?nceputul zona mezozoic teren continental este climatele calde ?i uscate. ?n v?ile r?urilor straturi groase de conglomerate formate graveliti, gresii ?i siltstones, divizat ?ntr-o forma?iune conglomerat-gresie, printre care sunt monumente ?n form? de rock. Acesta este parte a grupului Petrohanska terrigenous sau a?a-numitele faciesul Buntzandshtaynov de Jos pe scar? larg? Triasic, tot Balcanii de Vest.

Rocile din Belogradchik

Rocile din Belogradchik

Belogradchik este de c?teva sute de metri de vest a ora?ului, dar este redus ?n mod drastic ?i izklinva. ?n regiunea Orientului ?nceputul triasic scade sub nivelul m?rii ?i de sedimente continentale sunt ?ngropate de carbonat de sedimente marine. P?n? la sf?r?itul perioadei de triasic ?n bazinul M?rii format calcare ale grupului de carbonat Iskar format din 4 unit??i de carbonat de c?ntare plitkomorski – Svidolska, Edivetarska, ?i Toshkovdolska Babinska Formarea. La sf?r?itul ruptura Triasic fundul m?rii este de blocuri mari, care se ridica deasupra nivelului m?rii. In timpul Jurasicului timpuriu p?catul ?i Orientul Mijlociu are loc cu ample de depunere plitkomorski terrigenous-carbonat de roci, pliat ?n 4 – Riksenska, Kicherska, ?i Polatenska Bovska. Upper Jurassic ?i Cretacic serie de Jos sunt reprezentate prin calcare, reunite ?n cadrul Grupului de Vest carbonat de Balcani. Cele mai tinere roci din zona sunt Hauterivian-ap?iene calcare recif ?i urgonskata subrifovi calcar de formare. Mi?c?ri tectonice, manifestate ?n Bulgaria, ?n timpul Cretacic t?rziu pentru a forma un aspect contemporan Eocen de Belogradchik antiklinoriy.

Rocile din Belogradchik

Rocile din Belogradchik

Formarea de piramide stancoase a ?nceput doar ?n epoca Eocen, ?n cazul ?n care regiunea se ridic? deasupra nivelului m?rii ?i a eroziunii de pornire. Agenti naturali intemperii – condi?iile de ap?, v?nt, soare ?i vreme, fluctua?iile de temperatur? ?i a vegeta?iei joac? un rol esen?ial ?n modelarea lor. Influen?a lor, ?ns? haotic, este controlat de trei condi?ii principale: procese geologice, sedimentologice Palaeogeography ?i tectonica.
Desi morfologie extrem de divers? de roci face unul dintre cercetatori cele mai importante din Triasic, ?n Bulgaria – Dimitar Tronkov, grupate-le ?n trei morfotipuri principali.
Morfotip M (c?lug?ri) Cifrele de piatra construite de coloane masive verticale ?i blocuri cu pereti drepti, vertical? sau aproape vertical?, care ajunge la ?n?l?imi de peste 20 m. Aceasta include piese ale unor astfel de grup rock “c?lug?ri” figura Oamenii de grup rock “Adam ?i Eva” ?i multe altele. , etc.
Morfotip E (din Eva) include un formular forme similare, dar zidurile de blocuri mari, sunt inegale din cauza caneluri orizontale alungite, iar coloanele cu ?ngustarea inelar (constrictia) ?i / sau tumefiere (kalozi), mai des, cu tranzi?ii verticale de perete. Exemple de acest morfotip poate indica forma de grup rock Eva lui Adam ?i Eva, Dove, broa?te ?i altele.
Morfotip Y (de Student), inclusiv figuri, const?nd din vag delimitate, orizontal? sau u?or ?nclinat? la elementele SE plochovidni dispuse alternativ, una peste alta, ?n coloane verticale neregulate sau inegale. Un exemplu tipic este o elev? figura foarte populara, Bear, Lion ?n sat ?i Lion la Elev? Izvoz.
Unele sunt reprezentate de un singur morfotip altele sunt combinate. Elementele de Y Morfotip acoper? ?n mod normal ?i ?n continuarea celor leu Morfotip este ca pentru a avea Student sau pe Morfotip modernizate ?n sus de M, cu elemente de Morfotip Morfotip E ?i S, cum ar fi “dinozauri”.
Rocile sunt situate ?ntr-o lungime de band? de 18 km ?i o lungime de 3 km ?n termen de 8 km vest (“Sbegovete”) ?i la 10 km est de ora?ul de la Belogradchik Lom River Bridge ?i Falkov. Piramide de piatr? sunt distribuite ?ntr-o zon? de aproximativ 50 km2, la o altitudine de 250 m la Falkov pod la 620 m la Belogradchik.Te Cetatea de mai sus pot fi combinate in 4 grupuri.
Primul grup cuprinde partea de vest a zonei propuse pentru protec?ie ?n dezvoltarea a Registrului ?i Cadastru a fenomenelor geologice din Bulgaria. Aici sunt remarcabile, dar departe de ora? ?i monumente inaccesibile rock, cunoscute sub numele de “Sbegovete.”
Al doilea grup include figuri proeminente din st?nc? ?n zona protejat? ?n ora?ul Belogradchik cu rocile cele mai populare nume – Elev?, Personale, urs, Lion, Dove, Veljko lui Hajduk, c?l?re?, Casatorie, monahi, dinozauri ?i multe altele.
Al treilea grup cuprinde piese de st?nc? ?n afara zonei protejate ?n jurul valorii de Sabubin rock ?i latin? la nord cetatea a Izvos s?te?ti cu Leo, Jabba ?i altele.
Al patrulea grup cuprinde monumente de rock ?ntre Borovitsa ?i pod Falkov. Aici este cel mai spectaculos st?nc? singur “Pine Stone” 113 m de mare. Nu mai pu?in de frumoase sunt rocile din jur ajung ?n punctul cel mai estic Falkov pod, cunoscut sub numele de Lily de scar? (12).
Pe langa frumusetea naturala unica a regiunii Belogradchik are o istorie lung?. Aici se gasesc artefacte din leag?nul civiliza?iei europene, dat?nd din paleolitic, neolitic, epoca bronzului ?i fierului: picturi de rock din pe?ter? “Magura”, ceramica, unelte agricole, arme. R?m?ne de cl?diri romane ?i monede arat? c? Belogradchik a fost fondata in secolul 3 ?.Hr.. ?n acest timp de control spre Dun?re, a fost construit o cetate roman? “Kale”, care a folosit inaccesibilitatea natural cea mai mare parte a rocilor. Am gasit rezervoare de ap? artificiale ?i r?m?ne de un apeduct roman. Castelul a fost consolidat in timpul domniei lui Iustinian I ?n secolul al saselea, fa?? de raidurile de slavi. La sf?r?itul celui de al doilea bulgar ?arul Ivan Alexandru adauga noi ziduri si un timp scurt, castelul este de?inut de c?tre regele maghiar Ludovic I. ?n 1396 a fost cucerit de turci, care a construit un castel medieval ?ntre 1805 ?i 1837, descrie o acuarel? de Felix Kanitz ?i conservate. Ea este acum o parte integrant? a atractie turistica unica, numita “Belogradchik roci”.