Изпрати стари снимки от Видин и областта

Успешно приключи реализирането на проект „Европейска подкрепа за професионално развитие“ с № 2019-1-BG01-KA102-061289, финансиран по Програма „Еразъм +“.

Новини - Политически новини

Успешно приключи реализирането на проект „Европейска подкрепа за професионално развитие“ с № 2019-1-BG01-KA102-061289, финансиран по Програма „Еразъм +“.

Основната цел на проекта беше свързана с надграждане на теоретичните знания на 18 обучаеми лица от център за професионално обучение към „Ди Ай Ви 2016“ в специалност „Малък и среден бизнес“ чрез практическо обучение, с което ще се повишат техните професионални компетенции и ще ги направи по-конкурентноспособни на пазара на труда.

Осъществяването на проектните дейности даде възможност на целевата група да надгради своите теоретични знания и умения чрез участие в практическо обучение в реална работна среда, с което лицата подобриха пригодността си за заетост. Практическото обучение беше проведено в гр. Карлсруе, Германия от обучителната организация Alfatraining в рамките на 14 дни – от 20.07.2019 г. до 03.08.2019 г.

Чрез участието си в проекта обучаемите лица имаха възможност да надградят своите знания и умения, да работят в реална работа среда и да изпълняват практически задачи от ежедневието, с което успяха да се запознаят отблизо с работните процеси и динамиката на ежедневието.

В резултат от реализираната мобилност бяха постигнати специфичните проектни цели, а именно:

-         Изграждане на професионални компетенции в областта на администрацията и управлението, в т.ч. малкия и среден бизнес;

-         Придобиване на практически умения, надграждащи теоретичната основа у курсистите;

-         Усъвършенстване на уменията на обучаемите да използват потенциала на добрите практики за бъдеща ефективна работа в малкия и средния бизнес;

-         Усъвършенстване владеенето и използването на терминологията по специалността на чужд език;

-         Интегриране на участниците в европейското икономическо пространство посредством практически обучения в реална работна среда;

Реализирането на проект „Европейска подкрепа за професионално развитие“ оказа положително въздействие върху участниците в практическото обучение, като чрез осъществените дейности в рамките му успяха да придобият много нови знания, умения и компетенции, сред които:

-         Повишаване нивото на ключовите компетенции и насърчаване на участието в демократичния живот на Европа и пазара на труда, активното гражданство, междукултурния диалог, социалното  включване, солидарност;

-         По-лесно адаптиране и реализиране на българския и европейския пазар на труда, който изисква от кадрите практическа подготвеност и гъвкавост

-         Повишаване на качеството в областта на иновациите и интернационализацията на образователните и обучителните институции,  чрез повишаване на транснационалното сътрудничество между доставчиците на образователни услуги и заинтересованите страни;

-         Създаване на устойчиво сътрудничество между партньорите за съвместна работа по бъдещи европейски проекти;

-         Повишаване на международното измерение на образованието и обучението чрез сътрудничеството между институциите в страните участнички и страните партньори

 

Проектът пряко допринесе за подобряване на езиковите компетенции на участниците и за тяхното интеркултурно образование и културен опит в страната на практиката.

Успешното изпълнение на проекта подпомогна професионалната реализация на целевата група чрез практическо обучение и придобиване на ценен опит в областта на предприемачеството и малкия и среден бизнес. Запознаването с възможностите за реализация по специалност „Малък и среден бизнес“ послужи за мотивацията им за постигането на по-високи професионални резултати.

Настоящият проект е финансиран от Европейската комисия по Програма Еразъм+. Тази публикация отразява виждането само на автора и Комисията и не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа.

The implementation of the project "European Support for Professional Development" № 2019-1-BG01-KA102-061289, funded by the Erasmus + Program, has been successfully completed.

The main goal of the project was to upgrade the theoretical knowledge of 18 trainees from a vocational training center at "DIV 2016" in the specialty "Small and Medium Business" through practical training, which will increase their professional competencies and will make the labor market more competitive.

The implementation of the project activities enabled the target group to upgrade their theoretical knowledge and skills by participating in practical training in a real work environment, with which the individuals improved their employability. The practical training was conducted in Karlsruhe, Germany by the training organization Alfatraining within 14 days - from 07/20/2019 to 08/03/2019.

Through their participation in the project, the trainees had the opportunity to upgrade their knowledge and skills, to work in a real work environment and to perform practical tasks from everyday life, which they were able to get acquainted with the work processes and the dynamics of everyday life.

As a result of the realized mobility, the specific project goals were achieved, namely:

-         Building professional competencies in the field of administration and management, incl. small and medium business;

-         Acquisition of practical skills, building on the theoretical basis of students;

-         Improving the skills of students to use the potential of good practices for future effective work in small and medium businesses;

-         Improving the mastery and use of terminology in the specialty in a foreign language;

-         Integration of the participants in the European Economic Area through practical trainings in a real working environment.

The implementation of the project "European Support for Professional Development" had a positive impact on the participants in the practical training, and through the implemented activities within it they managed to acquire many new knowledge, skills and competencies, including:

-         Raising the level of key competences and promoting participation in the democratic life of Europe and the labor market, active citizenship, intercultural dialogue, social inclusion, solidarity;

-         Easier adaptation and realization of the Bulgarian and European labor market, which requires practical training and flexibility from the staff

-         Improving the quality in the field of innovation and internationalization of educational and training institutions, by increasing transnational cooperation between educational service providers and stakeholders;

-         Establishing sustainable cooperation between the partners for joint work on future European projects;

-         Enhancing the international dimension of education and training through cooperation between institutions in participating countries and partner countries

The project directly contributed to the improvement of the language competences of the participants and to their intercultural education and cultural experience in the country of practice.

The successful implementation of the project supported the professional realization of the target group through practical training and gaining valuable experience in the field of entrepreneurship and small and medium business. The acquaintance with the opportunities for realization in the specialty "Small and medium business" served for their motivation for achieving higher professional results.

This project is funded by the European Commission under the Erasmus + Program. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин