Изпрати стари снимки от Видин и областта

Една следа от Втората световна война - погребани червеноармейци във Видинския край

История - Паметници

Руското военно гробище край ВидинВтората световна война дълбоко засяга нашата страна. Тя оставя следи и в историята на Видинския край - това са погребаните червеноармейци, намерили тук своя вечен покой. При написването на този материал са използвани архивни документи от Исторически музей и Държавен архив в гр. Видин, статии в местния печат и научни публикации1. 

През есента на 1944 г. Видинският край е част от военния театър на минаващия руско-германски фронт. В началото на м. септември руските войски излизат на румънския бряг на р. Дунав. Техни представители от района на Калафат провеждат разузнаване на наша територия и по българо-сръбската граница. Други, придвижвайки се по р. Дунав, руски войски след 9 септември 1944 г. се отбиват в с. Арчар и в гр. Видин2. При защита на гр. Кула и гр. Видин от германците, властта на ОФ във Видин се обръща за сериозна помощ към руското командване в Калафат, но тя се изразява в изпращане на разузнавателни групи и оказване съдействие на място3. От тези действия на Червената армия не е известно да има дадени жертви. 

За провеждане на Белградската операция към средата на м. септември се прегрупирват войските на Трети украински фронт от Източна към Северозападна България и Румъния. Първи през района на гр. Видин преминават частите на 7-и механизиран корпус, натоварен на впакови композиции и прехвърлен в Румъния4. След него се дислоцират съединенията на 57-а армия, като в края на септември са в района на Видин-Брегово, Видин-Кула и Белоградчик5. В района на Грамада-Димово-Арчар е прехвърлен 4-и гвардейски механизиран корпус 6. Пребазирва се и авиацията на 17-а въздушна армия7. Преместват се и санитарните части на фронта. В гр. Видин по спомени на съвременици се настаняват 12 специализирани военни болници 8. 

При тази дислокация на войските има и жертви. Първата жертва е червеноармейката Анна Григориевна, загинала при нещастен случай на гара Макреш, когато е посрещан първия ешалон на 7-и механизиран корпус9. Друга жертва е танкист от 4-и гвардейски механизиран корпус, загинал при с. Княз Александрово (дн. гр. Димово)10. Има и един удавил се в р. Дунав при разтоварване на танкова част във Видин11. 

На 28 септември 1944 г. 68-и стрелкови корпус на 57-а армия минава в бойно настъпление в района на Брегово-Неготин. Тук германците оказват упорита съпротива. Руснаците дават първите жертви - ранени и убити. В Брегово са погребани 10 червеноармейци. Това са убити, умрели от рани и един удавил се в р. Тимок12. Има и един погребан в съседното село Ракитница13 и в с. Косово, починал от рани14. 

В началото на октомври 1944 г. в района на Връшка чука-Зайчар съединенията на 64-и стрелкови корпус (57-а армия) са посрещнати от добре организирана германска отбрана. В сраженията има много ранени и убити червеноармейци. До прохода "Връшка чука" са погребани 6 души, 4-а до митницата и един при съседното село Извор махала 15. Други убити в този района са пренесени в гр. Кула и първоначално погребани в "Ловния парк". Починалите 40 червеноармейци от рани са погребани в горното гробище на Кула 16. В близкото на Връшка чука с. Киряево има двама погребани в двора на черквата, убити в Сърбия.17 На други места в Кулско има погребани в с. Големаново -1, с. Шишенци - 2-а и в гр. Грамада -1 18. През октомври 1944 г. в Белоградчик е погребан един червеноармеец, починал от рани в болницата19. В с. Градец до Видин е погребан един загинал войник 20. 

Тежко ранените от боевете са лекувани в руските болници във Видин. Неиздържалите лечението са погребани в специално гробище. По нареждане на руското командване видинската управа отделя място, намиращо се до градските гробища. Руското военно гробище е с паметник-пирамида и се строи три месеца. Строежът е извършен от италиански военнопленници и с помощта на дарен строителен материал21.

При откриването на паметника и освещаването на гробището на 8 януари 1945 г. има 131 гробни места на офицери, сержанти и войници22. В началото на 1948 г. те са 134 23. 

На 26 декември 1947 г. Министерският съвет излиза с постановление за съхраняване останките на починалите военни от Червената армия. За целта да се построят паметници и да се благоустроят съществуващите военни гробища24. В изпълнение на горното руското военно гробище се благоустроява. 

Пренасят се останки на червеноармейци от гр. Лом - на двама, от с. Долно Церовене -на един, от Михайловград (сега Монтана) - на двама, по един от с. Чирен и от гр. Мездра25. Освен тях са пренесени и останките на първоначално погребаните в с. Градец, гара Макреш, гр. Димово и гр. Белоградчик26. Общо са пренесени 16 души, но само на 11 са посочени от къде са пренесени27. 

В изпълнение на министерското постановление от 26 декември 1947 г. в гр. Брегово се построява паметник-костница. В него са погребани 12 военни, пренесени от Брегово, с. Ракитница и с. Косово28. 

В гр. Кула също е построен паметник-костница. Тук са тленните останки на всички червеноармейци погребани в гр. Кула, с. Големаново, с. Шишенци и гр. Грамада. Общият им брой е 64 

При изготвяне на списъка с имената на погребаните червеноармейци във Видинския край, техният брой е 232, като има и двама неизвестни, погребани в руското гробище. Червеноармейците погребани във Видинския край реално дадоха живота си за освобождаването на сръбския народ. Но ние ги нарекохме наши - освободители. С времето историята ще избледнее, но техният прах е следа от Втората световна война. 

СПИСЪК НА ПОГРЕБАНИ ЧЕРВЕНОАРМЕЙЦИ ВЪВ ВИДИНСКИЯ КРАЙ

волнонаемна ГОРЯЧЕВА Е. М. р-к ЗАВОРУХА И. М, р-к ЖЕЛЕНКОВ И. А.
волнонаемнаГРИГОРИЕВНА.А р-к АСАДОВ У. М. р-к ГРИГОРЕВ М. Н
серж. ИЛАТОВ И. П.               р-к ЖУРБА А. С.          р-к БЕРЕЗА Н. П.
серж. ГОРЕ А. Н. р-к БОЙКО С. П. серж. ЕСЕНГЕЛДИН К.
доктор ИВИКИНЯ Я. Г. л-т ЖУРАВЛЕВ гв. ст.серж. БЕЛОК С. К.
р-к ГЛЕЙЗЕР 3. С. р-к.БОЖКОВА Е. В. серж. ЕРОФЕЕВ Н. В.
кап. ИВАНОВА П. И.               мл.серж.ЖУКОВ П. А.    серж. БЕЛОКУРОВ К. В.
р-к ГЕРАСИМОВ М. А. р-к БОЖАР П. Л. р-к ЕМЕРЧУК В. А.
р-к ИВАНОВА 3. С.                 ЖИВАЧ В. И.                 р-к БЕЛОВ В. В.
р-к ГАНИН В. И. серж. БИТЮКИЙ Ф. Г. р-к ДРОБОТУН И. Е.
р-к ИВАНОВ П. ф.                 р-к ЖЕНОВ И. П.            серж. БЕЛИЙ И. М.
р-к ГАЛУЗА И. Н. р-к БЕЗЧАСТНИЙ Г. В. р-к ДЕХТАРОВ Д. Е.
р-к ИВАНОВ В. К.                   м-р БУХАРИН М. В.         р-к БЕДНИЙ Ф. С.
серж. ГАЙДАНЕНКО И. С. серж. БУХВОСТОВ В. В. р-к ДЕЛОВ В.
р-к ЗЮЗИН И. П.                    р-к ЗАГОРУЛКО П. Д.       р-к БЕГЛОВ В. И.
р-к ГАВРИЛЕНКО С. К. р-к ВАЛКО М. М. р-к ДАВИДОВИЧ Г. Ю.
р-к ЗУБЕНКО Е. И.                  р-к ВАЛКО М. М.             р-к ГУДИЛИН А. П.
старш. ВОРОБЬОВ П. В. р-к ЗАДВОРНОВ С. Д. р-к БАБИЛИЧИ. А.
р-к ЗЕНТИНА КУЗМ.               р-к ВАСИЛЕВ Е. Н.            р-к БАБЕНКО Г. Ф
р-к ВЛАСЕНКО В. В. серж. ЗАДОРИН Г. М. р-к АНДРЕЕВИЧ Н. Т.
серж. ЗВЕРЕВ Н. В.                р-к ВАСИЛЕВ Л. И.          р-к ГРЕКУЛА И. А.
р-к ВИХРИСТЮК С. И. серж. ЗАРОШНЮК К. М. р-к АЛДАБАЕВ ф. И.
старш.ЗВЕРЕВ И. ф. р-к ВАСИЛЕВ М. И. серж. ГРАШОВ П. И.
ефр. ВАСИЧКИН И. С. р-к ЗАТЕРА Н. М. серж. ГРЕБЕНШИКОВ Е.
р-к АГАФАНОВ И.

1. Много полезна се оказа публикацията на Ташев. T.B. Съветски воини са погребани на българска земя 1941-1947 г., Известия на Националния военно-историч. музей, т. IV, 1980, с. 98-147;

2. По-подробно за тези събития в публикацията на Никодимов, Пл. Посрещане на Съветската армия във Видинския край, Известия на муз. в Северозападна Б-я., т. 14, 1988, с. 173-176;

3. Пак там с. 176-177;

4. Куков, К. Съветските воини в България, С., 1981, с. 117 и Лебеденко, П.П. Дълбоки корени. -В: От Волга до Балкана, С., 1977, с. 483;

5. Куков, К„ цит.съч. с. 121-122;

6. Исторически музей- Видин (ИМ-Видин), IV-A, инв. № 2555 (Схема на дислокацията на части и съединения на 57-а армия);

7. Белоус, Л.У. 14-18 дни и нощи до победата. - В: От Волга до Балкана, С., 1977, с. 404;

8. Държавен архив - Видин (ДА-Видин), инв. № 980 Б (Спомени на Александър Ангелов Ангелов, л.1-2);

9. Пак там, инв. № 1250 Б (Спомени на Борис Тошев Петров, л.44-45) и Ташев, Т. Б. Цит.съч. с. 118;

10. ИМ-Видин, IV-Б, инв. № 600 л. 1 и В-к "Червено знаме", 155, 8 май 1986;

11. ДА- Видин, ф. 176, оп.1, а.е. 64, л. 3;

12. ИМ- Видин, IV-Б, инв. № 860 (Спомени на Александър Джибров, л.1) и Ташев, Т. В. Цит.съч., с.104;

13. Пак там;

14. ИМ-Видин, IV-Б, инв. № 861 (Спомени на Тодор Миланов Йонов, л. 1) и инв. № 862 (Спомени на Кръсто Йонов Томошаров);

15. Ташев, Т. В., Цит.съч., с. 104 и ИМ- Видин, IV-Б, инв. № 589;

16. Пак там;

17. Ташев, Т. В., Цит.съч., с. 104;

18. Пак там;

19. ИМ-Видин, IV-Б, инв. № 863, л. 2;

20. В-к "Червено знаме", № 61, 23 май 1985;

21. ДА-Видин, инв. № 1410 Б (Спомени на Георги Иванов Паунов);

22. Пак там, ф. 415, оп.З, а.е. 17, л. 2;

23. Пак там, ф. 828, оп. 1, а.е. 4, л.2;

24. Пак там, л.1 и а.е. 3, л. 6;

25. Пак там, а.е. 4. л. 8-13;

26. Пак там, л. 2. и а.е. 5, л. 1;

27. Пак там;

28. ИМ-Видин, IV-Б, инв. № 864 и 865;

29. Пак там, IV-Б, инв. № 561. 

ПЛАМЕН НИКОДИМОВ - Втората световна война и България 1939-1947

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин