Изпрати стари снимки от Видин и областта

Катедрала “Св.В.М.Димитър”

История - Манастири и църкви

 

Катедрален храм Свети Димитър ВидинВече 112 години катедралният храм "Св. Димитър" неизменно присъства в силуета и допълва неповторимия облик на нашия старопрестолен град. Съграден с големите пожертвувания и огромния труд на нашите предшественици - строителите на тогавашна България, храмът олицетворява тяхното неподправено родолюбие, свободен дух, творческа енергия и съзидателни пориви.
Едновременно респектиращ и въодушевяващ, храмът успешно преживя превратностите на времето и днес с обновените си фасади достойно посреща своя празник. Създаден на границата между две столетия, този православен храм, остава една от непреходните ценности на нашия древен град.
На 9 декември 1884 г. в града е проведено първото голямо събрание под председателството на тогавашния Видински митрополит Антим I, на което се взема решение за построяване на сегашната катедрала "Св. Димитър". По предложение на Антим I основният камък на новия храм тържествено е положен на 10 февруари 1885 г. в първата неделя от Великия пост. Наскоро след това на общо събрание е избран строителен комитет с представители от всички еснафи в града, осигуряващи средствата за строителството. Комитетът имал за задача да ръководи съграждането на храма, но обстоятелства от обществен, частен и организационен характер попречили цели четири години да се пристъпи към същинските строителни работи.
Катедрален храм Свети Димитър ВидинНа 16 април 1889 г. старият строителен комитет е сменен от нова строителна комисия с председател иконом Иван По-пигнатов и седем члена - представители на еснафите и гражданството. На 7 май 1889 г. комисията взела решение за срутване на стария храм "Св. Димитър", построен изцяло от дървен материал в края на 17 век. През втората половина на май храмът бил разрушен, а в началото на юни започнали изкопите за новия храм, достигащи на дълбочина до 3,5 метра. След това, за да се заздрави почвата за основите, в изкопа били набити дебели дъбови колове - пилони. Набиването се извършило със специална машина - токмак. В тези първоначални работи заедно с българите участие взели и няколко майстори чужденци: Щефан Кис, Улман Якоб, Карл Юст, Конрад Швайлер и др. Главен майстор на строежа бил Уста Генчо Кънев от Трявна, но на 28 август 1889 г. той разтрогнал договора си с комисията и заедно с тайфата си от 24 души напуснал строежа.
Когато започнали строителните работи комисията разполагала с 12 931 златни лева, но сумата бързо нараствала благодарение щедрите дарения на еснафите и цялото гражданство. Най-много средства за храма дарили Бояджийският и Абаджийският еснафи, защото разполагали с по-големи капитали.
В края на декември 1889 г. била избрана нова комисия под председателството на новоназначения митрополит Кирил. Благодарение на прилежно водената финансова документация от касиера х. Георги х. Йончев, по-късно избран за кмет на Видин, узнаваме, че от началото на 1890 г. до пролетта на 1894 г., когато е избрана нова комисия, по строителството на храма са изразходвани близо 41 000 златни лева.
Катедрален храм Свети Димитър ВидинПрез 1890 г. продължили работите по изграждането на основите и цокъла. Камъните за тази цел били докарани от селата Бела Рада, Буковец и Дружба. Заедно с тях в темелите били бетонирани над 4000 каменни надгробни кръста от Ружините и Газибаирските гробища. Работата по добива, подготовката и нареждането на камъните за фундамента и цокъла е извършена под ръководството на италианския майстор-каменоделец Бартоло Клева. За ентусиазма по време на строителството свидетелства издигнатата на строителната площадка на 31 юли 1890 г. бандера с националния три-кольор.
Главният архитект на новостроящата се катедрала е Адолф Бахман, по онова време градски инженер в Турну Северин. По време на строежа комисията само кореспондирала с него, докато техническото ръководство било поверено на местните градски инженери. През 1890 - 1893 г. арх. Евгений Геслер ръководел строителството, а арх. Т. Върхота направил копие от плана на храма. През 1890 г. барутната фабрика на Ванко Джонов доставила барут за добиване на камъните, а фабриката "Антон Йотл" от Будапеща доставила желязо и обков. В началото на октомври 1890 г. строителните работи привършили и строежът бил покрит със слама, за да презимува. През март 1891 г. строителството е възобновено с направата на най-горния ред на фундамента с камъни, докарани от селата Въртоп и Орешец. Същевременно секретарят на комисията, известният видински адвокат Алекси Филипов, е командирован в Будапеща, Осиек и Панчево, за да поръча три мраморни портала за вратите и да събере сведения за стойността на тухлите. От същия период датират контактите на комисията с виенската фирма "Теодор Хофман" за доставка на гипс и водно стъкло. През май и юни арх. Геслер изработил необходимите детайлни планове на долния етаж, заедно с вратите и прозорците. През юли златарят Антонио Батистути довършил цокъла, а през август започнала зидарията с тухли на първия етаж. През юли и септември комисията изпратила телеграми до Турни Северин и Крайова, с които канела майстори зидари да дойдат да работят на черквата.
Сред българите, взели участие в строежа през този период се открояват имената на Петър Стоянов, Петър Марков, х. Камен Ванков, Иван Първанов, Лазар Рангелов и още много други. През септември от Будапеща е доставена оловна ламарина за обработка на мрамора.
Предприемачът Георги Димитров сключил договор с комисията за доставка на тухлите, докато П.А.Радосавлевич е основният доставчик на цимент и хидравлична вар.
Катедрален храм Свети Димитър ВидинПрез 1892 г. са направени нови уточнения по плановете с главния архитект Бахман и се пристъпило към изграждането на трите мраморни портала. Вдигнато било скеле, гредите и дъските на което доставила дъскорезницата на Ванко Джо-нов и Тома Лозанов. На строежа работели три групи зидари: италианци, ръководени от Антонио Батистути, македонци, оглавявани от Джордже Колин и българите Маринчо Илиев, Стефан Тошев и Петко Ангелов. Заслужава да отбележим, че в строителството на храма участвали много турци и евреи, които главно докарвали вода и пясък, доставяли скоби за скелето и друг строителен инвентар. Работата по арматурата е извършена от австроунгарския поданик Бела Балинтфи, който имал собствена ковачница в града. През зимата строежът бил покрит със специални мушами, доставени от Виена и Будапеща.
През 1893 г. технически ръководител е Йозеф Ментрал с месечна заплата 100 лв. Започнало изграждането на втория етаж. Бартоло Клева иззидал от дялан камък големите прозорци над трите портала. През 1894 г. са изградени четирите централни носещи колони, върху които се крепят сводовете и средния купол. Детайлните планове,разрезите и елементите на колоните са проектирани от архитектите С. Димитриев и Т. Върхота.
През 1896 г. е извършена основната зидарска работа по горните части на катедралата, сводовете и куполите. През май и юни на строежа били ангажирани ежедневно по 80-90 души. Сред италианските майстори се открояват имената на Антонио Батистути, Франческо Гусарди, Фердинанд Пиуси, Антон Рей, Рей Секондо. Заедно с тях работели дошлите от Крайова дърводелци Вилхелм Вебер и Алберт Каспарай. Бела Балинтфи отново поел железарските работи и направил връзките с куполите. На строежа имало и четирима български майстори - Рангел Михайлов, Янко Миленков, Арсо Петров и Велко Николов. Надницата на чужденците варирала от 5 до 7 лв., българските майстори получавали 3-4 лв., а общите работници вземали до 2 лв. на ден. Технически ръководител и архитект на постройката през този период бил Т. Върхота с месечна заплата от 250 лв. През месеците април и юли от Будапеща пристигнали големи доставки тухли и железни траверси, а на 28 септември 1896 г. били вдигнати кръстовете на двата ъглови купола. Кръстовете, общо седем на брой, са изработени в будапещенската фабрика "Шлик". През 1897 г. са монтирани трите кръста над порталите. През лятото на същата година Франческо Гусарди и Фердинанд Пиуси, участвали по-рано в изграждането на Синагогата, довършили зидарските работи заедно с Павле Димов и Митър Димов. През септември се започнало с полагането на мазилката.
Същевременно започнало и обковаването на куполите с дъски и облицоването им с медна ламарина. Медните листове се нагрявали с газ и се запоявали един за друг с помощта на олово и калай. Направата на покрива продължила и през 1898 г. Медната ламарина е доставена от фирмите "Франц Рус" от Прага и "Братя Бергман" от Виена. Всички тези строителни материали били прекарвани бързо и евтино по Дунав от параходите на Австрийското параходно дружество, което имало своя агенция във Видин още от 1886 г.
През 1898 г. продължило полагането на мазилката. Пясъкът за нея е докаран от с. Видбол, а циментът е доставен от Унгария. Плановете за мазилката са проектирани от инж. Нешев. Главният майстор е Тошко Цветков. През същата година са направени рамките на прозорците от дъбови дъски. Една част от материала е взета от Калафат, а друга от с. Динковица.
Иконостас в катедрала Св Димитър ВидинПрез 1899 г. предприемачите Йордан Искренов и Иван Живков спечелили на търг извършването на довършителните работи. Градският инженер арх. Нешев поел техническото ръководство и проектирал балконите и вътрешните стъпала от първия към втория етаж. Виенската фирма "Ваагнер" доставила парапетите за стълбите и балконите - метални отливки с висока художествена стойност. През лятото на същата година фирмата "Декерт Хомолка" от Виена доставила гръмоотводите за новата черква, монтирани от Карл Юст. Вратите на трите портала също били поръчани във Виена при придворния тишлер Мюлер и поставени през април 1900 г. През лятото на същата година Михаел Мак боядисал цялото вътрешно пространство на храма, а на 21 август станало официалното пускане на градския часовник, монтиран на втория етаж на южната кула. Часовниковият механизъм заедно с двете камбани е направен в мюнхенската фабрика "Манхард".
На 18 октомври 1900 г. са поставени каменните плочи на трите престола, а на 24 октомври бил готов импровизираният иконостас с вградените стари икони. На 26 октомври, в деня на храмовия празник, бил положен Св. Антимис и отслужена първата литургия.
В периода 1923 - 1926 г. е изработен сегашният иконостас, направена е иконната и стенната живопис. Тържественото освещаване на катедралния храм "Св. Димитър" станало на 3 и 4 октомври 1926 г.
Лъчезар ПЪРВИНСКИ вестник Видин брой 76 2012г 25-28 октомври

 

Катедрален храм Свети Димитър ВидинКатедрален храм Свети Димитър Видин

Катедрала “Св.В.М.Димитър”
Строежът на първия храм с това име започва през ХVII в. Той бил дървен и съществувал около 2 и половина века. На 6 декември 1868 г. в него видинският митрополит Антим /по - късно пръв български екзарх/ обявил откъсването на видинската митрополия от Цариградската патриаршия. На 9 декември 1884 г. било взето решение за стоеж на нова църква и през 1889 г. храмът бил срутен поради овехтялост. Средствата за постойката били събирани от еснафите и дарения от граждани. На 10 март 1885 г. тържествено е положен основният камък на новия храм. На 26 октомври 1900 г. в деня на храмовия празник бил положен Св. Антимис и отслужена първа литургия. През юли 1926 г. цялата работа по вътрешната украса на храма е завършена и на 3 и 4 октомври същата година той е тържествено осветен от видински митрополит Неофит. Катедралната църква “Св.В.М.Димитър” е втора по големина след храм - паметника “Св. Александър Невски” в София. Височината на централния купол е 33 м. Тя е паметник на културата от национално значение
Катедрален храм Свети Димитър ВидинКАТЕДРАЛЕН ХРАМ "Св.вм. ДИМИТЪР "
Църквата е построена на мястото на предишния храм със същото име на светеца. Въпросът за строителството е поставен официално през 1884 г. На 9 декември същата година под председателството на митрополит Антим I в присъствието на окръжния управител, кмета, свещениците и граждани се провежда събрание за строеж. За секретари са избрани Найчо Цанов и Алекси Филипов. На избраната комисия е възложено да обходи еснафите за набиране на средства. Много граждани правят доброволни вноски. На 10 февруари 1885 г, въпреки липсата на план, се извършва полагане на основния камък на новия храм. На общо събрание след това е избран строителен комитет. Негов секретар става Алекси Филипов - адвокат, Цеко Ванчов и х. Петко Петков са избрани за касиери. Планът на катедралния храм изработва арх. Бахнани. Но строежът на храма не може да започне. Попречват Сръбско-българската война през същата година и смъртта на митрополит Антим I през 1888 г. На 16 април 1889 г. на общоградско събрание е избран нов, по-малък строителен комитет. На 17 май същата година той взема решение за събаряне на старата дървена митрополитска църква. През юни започват изкопните работи за новия храм.
На 26 октомври 1900 г., в деня на храмовия празник, е положен св. Антимис и е отслужена първата литургия.
Като технически ръководители на строежа вземат участие Евгений Геслер - градски архитект, Карл Мачас-архитект, Йосиф Ментрел - архитект, Тома Върхота - архитект, Тодор Кожухаров - инженер и архитект. Строежът е възложен на майстор Генчо Кънев от Трявна. Освен него участие имат Антони Батистути - изградил колоните. Бартоло Клева - иззидал сводовете, Франческо Гусардо и др. В строежа са използувани надгробни плочи от Ружини гробища, камъни от форт Тази баир". Катедралният храм "Св. Великомъченик Димитър" е трикорабен кръстокуполен с преддверие и три апсиди. По своите размери (дължина на олтара 24 м и ширина 20 м) той е третият по големина в България след храм-паметника "Александър Невски" в София и катедралата "Успение пресвета Богородица" във Варна. На 21 август 1900 г. е поставен доставеният от Германия часовник. Конкурсът за изработка на иконите и стенната живопис печели Господин Желязков-художник (1924). За изографисването работят Ст.Иванов и Н. Маринов от Софийската художествена академия, както и Илия Лефев -художник, и Георги Алексиев-декоратор. През 1925 г. Филип Ив. Филипов, художник-резбар от София, изработва иконостаса, архиерейския трон и амвона от липово дърво.
Катедрален храм Свети Димитър ВидинПрез юли 1926 г. вътрешната украса е завършена и на 3 и 4 октомври същата година храмът е тържествено осветен от митрополит Неофит.
Вътрешната архитектура на храма е внушителна. Използуването на страничните галерии и двете странични кули на главната фасада са белег на католическите катедрали. Кръстовидните каменни колони (14 м), с имитация на мрамор, имат орнаментални капители. Височината на централния купол е 33 м. Правят впечатление стенописите, ажурната резба на балконите и кристалните полилеи. Дърворезбата е модернизирана в дебърско-галически-речански стил. Интересна е картината "Пратениците на цар Петър поднасят дарове на св. Иван Рилски". В лицата им са изобразени Георги Сава Раковски, Хаджи Димиитър, Христо Ботев, Любен Каравелов, Васил Левски и Тодор Александров. Външната архитектура е импозантна. Главната фасада е решена с един среден, силно издаден напред рризалит и две часовникови кули. Входът от запад е повдигнат с тържествени стълби. Той е оформен с пполукръгла арка върху колони с капители в каменна ррезба. Профилирани каменни корнизи и пиластри, двойки колони в ъглите, ниша със зъборез, арковидни прозорци, събрани на двойки и тройки, фриз от геометрични розети и др. съставят архитектурните детайли. Кулите са квадратни с полукръгли куполи върху падантиви. Те са украсени с резба и ромбовидна плетеница. Най-богато е оформен главният вход. Страничните фасади са решени по подобен начин, само входовете са малко опростени.
Целият купол е разделен с ребра. Барабанът е отвътре със засводени прозорци и оформен със стройна аркада върху полуколони. Стените са изградени от тухли и камъни, покривът е с ламарина. В двора на катедралата се намират гробът на видинския митрополит Кирил, гробът с паметник на поручик Ангел Тодоров, загинал в Сръбско-българската война през 1885 г. при отбраната на Видин. Гробът на Найчо Цанов е преместен в градската градина. Катедралната църква във Видин е обявена за паметник на културата с национално значение. Държавен вестник, № 84, 31 октомври 1975 г.
ДАРЕНИЯ ЗА СТРОЕЖА НА КАТЕДРАЛНИЯ ХРАМ "Св.вм ДИМИТЪР
Видинската популярна банка 20 000 лв., питиепродавното сдружение 12 586 лв., Видинската банка 10 000 лв., видинският митрополит 6500 лв., Бояджийският еснаф 6000 лв., Бакалският еснаф 6000 лв., Касапският еснаф 6000 лв., Хлебарският еснаф 4 000 лв., Християнското братство 2115 лв., кооперация "Дунав" 500 лв., Екатерина Йоцова Николова 10000 лв.. митрополит Кирил 20000 лв., Йон С. Миланов 16000 лв., Йоница Николов 6 500 лв., Райна Кр. Банкова 6 500 лв., Стилияна Ст. Задгорска 6 500 лв., х Георги х. Йончев 6 500 лв., Анто Лозанов 6 500 лв., Иван Здравко 6 500 лв. братя Торосян 6 500 лв., братя х. Йон, Първул и Динул х. Николови 6 500 лв., Петър П. Бакалов 3000 лв., д-р Кирил Митракиев 3 000 лв., Лилко Николов 3000 лв., д-р Христо Стоянов 1500 лв., Григор х. Константинов 1000 лв., Пантелей Конев 1000 лв., Хампарцун Папуджиян 1000 лв., Митраки Стоянов 1000 лв., Петър Хаджиев 1000 лв., сем. Гъмзовянови 750 лв., Петър Христов 700 лв., Анастасия д-р Гюрова 500 лв, Александра С. Велева 300 лв., Евдокия Пунчева 300 лв., Ценка Каменова Вацкова 300 лв.; Васил Гелев 100 лв., Радул Лападатов 100 лв., Яко Георгиев 100 лв.
Катедрален храм Свети Димитър ВидинКРАТКА история на Видинската катедрала "Св. ВМ Димитър". Видин, 1926,
с. 24.
БЕЛЕЖКИ
АТАНАСОВ, Васил. Видинската катедрала. - Видински общински вестник, № 144, 10 януари 1935.
ВИДИНСКИ православни храмове. Видин, 2000 г.
ИСТОРИЯ на Видинската катедрала "Св. Димитър". - Свобода -Видин, №4-8,1 март - 8 август 1995.
КРАТКА история на Видинската катедрала "Св. Димитър". Видин, 1926.
ПЪРВИНСКИ, Лъчезар. 100 години под купола на "Св. Димитър". -Видин, № 82, 26-29 октомври 2000.

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин