Изпрати стари снимки от Видин и областта

Евгени Тоушек

История - Кметове на Видин

Евгени ТоушекЕВГЕНИ ЕРНЕСТОВ ТОУШЕК /1884 – 1946 г./ е роден на 31 октомври 1884 г. Кмет на Видин от 11 март 1929 г. до 9 юли 1931 г., подкрепен от стамболовистите и демократите. Той и общинският съвет подкрепят местният историк Димитър Цухлев. Общината приема дарението на Цухлев – ръкописа му, посветен на историята на Видин и видинския край и осигурява средства за неговото издаване.
Бил е окръжен управител на Видин и областен директор на Врачанска област.
Не трябва да се забравят думите му пред общинските съветници на 19 май 1930 г.: “За мене нямаха значение личните ми жертви, които трябваше да понеса, защото още с встъпването на общественото поприще аз знаех, че трябва да жертвам себе си, без да очаквам благодарност, но не можех да не държа сметка за общата полза и общите интереси. Реших и само след като получих уверение от вас, че ще имам вашата подкрепа, особено тая на болшинството, с която сега ще мога да допринеса за издигането на нашия толкова изостанал град. Още от самото начало обаче трябваше да пожъна разочарование – мнозина мои добри познати, ръководени от съображения само тям известни, започнаха да не се съгласяват с моите разбирания за водене на обществени работи…”
Умира на 20 ноември 1946 г.
КМЕТЪТ АРИСТОКРАТ ЕВГЕНИ ТОУШЕК
Толерантността срещу озлоблението!
Българското общество след Освобождението, много често, ако не постоянно, е било раздирано от вътрешни колизии и партизански страсти. Противоречията между редуващите се в управлението партии понякога са взимали такива обрати, че трудно може да се каже: това нормални политически образувания ли са и способни ли са, ако се наложи, всички заедно да защитят националните интереси на страната?!... В такъв неблагоприятен момент на остри политически про-тивоборства, на кметския стол във Видин сяда Евгени Тоушек.
Той е роден на 3. X .1884 г. в Силистра, в семейството на емигранти от Чехия. Бащата Ернст и майката Ана, били с добро, аристократично възпитание, което дали и на своя син. Роден в България и отрасъл задно със своите български другарчета, Евгени се чувствал толкова българин, колкото и неговите съученици и пламенно защитавал интересите на своята родина България. След завършването на средното си образование продължил в школата за запасни офицери, а след това завършил Юридическия факултет в София. През време на войната, той е един от най способните български офицери на Добруджанския фронт в армията на ген. Савов, разгромила руската групировка, настъпваща от североизток. Участва героично в сраженията, където е тежко ранен и се уволнява като военноинвалид . През 1923 г. се оженва за видинската гражданка Параскева Симова Петрова и се премества да живее във Видин.
Тук работи като адвокат и много скоро спечелва симпатиите не само на юридическото съсловие /адвокати, съдии, прокурори, следователи -б.а./, но и на видинското гражданство с изключителния си правен усет и неподправения финес и благородство в отношенията си с хората. През 1927 г. влиза в политическия живот на страната, като става член на национал - либералната стамболовистка партия. Като такъв е избиран три мандата за общински съветник, а на 11 март 1929 г. е избран за кмет на Видин. За да обедини усилията на целия Общински съвет, в своята встъпителна реч след избирането си, Евгени Тоушек призовава, или по точно, отправя гореща молба към всички съветници, за доброто на града, да изоставят своите политически амбиции: Господа съветници!.. .Ние поемаме управлението на Видинската община с дълбокото съзнание за тежката отговорност, която ни предстои...Ние ще задоволим нуждите на града само ако бъдем подкрепени от вас /посочвайки съветниците от "Демократическия сговор"- б.а./...Нека констатираме, че нашия град до сега е страдал. Това се дължи на непримиримостта на политическите партии, която непримиримост не е позволявала да се работи. Нека сега поставим началото на тази примиримост.. .защото и опозицията и те са граждани и милеят за този град. Като Ви благодаря още веднъж, аз Ви поздравявам господа съветници, защото делото което имаме да вършиме, не ще бъде наше дело, а и Ваше ! Толерантният тон, примиренческото отношение за изглаждане на противоречията и обединяване усилията на всички партии, за осигуряване просперитета и развитието на Видин, е основната философия в неговата управленческа стратегия. Не може да има съмнение в най добрите намерения на изрядно възпитания Евгени Тоушек - ерудиран юрист и доблестен български офицер, проливал кръвта си за Родината. Но той не е познавал вековния балкано - български синдром на озлоблението, омразата и разединението, който е един от най-големите недостатъци на българската нация...
И който е донесъл много беди в многовековната история на държавата ни... Впечатляващ е отговорът, който дава лидера на опозицията във Видинския общински съвет Стефан Станев на встъпителното слово на новия кмет: Чухме от председателското място от устата на новоизбрания кмет да апелира за подкрепа от наша страна в ония начинания, започнати и недовършени, и че считат на съветниците им да дадем нашата подкрепа. Аз Ви заявявам от мое име и от името на нашата група /на "Демократическия сговор"- б.а./ че подкрепа на всички Ваши начинания, които са безсъмнено в полза и интерес на града, ще имате от нас, защото нам са близки до сърцето ни градските работи, защото ние, които сме работили толкова време за тия градски работи, не можеме да не се чувствуваме, сраснали с тях и не можем да не ги подкрепим. Аз съм уверен, че измежду нас не ще се намери нито един, който да попречи били на работите по запълване на блатата, било за тренчетата /прокарването на железницата - б.а./ и други неща, но аз не очаквам онова чудо в делата Ви. Уверявам Ви, че няма да видим, защото тия, които до неотдавна се наричаха "шайкаджии", а другите "големите "християни", сте се събрали в един неестествен съюз по партизански сметки и в ущърб на интересите на града, комбинация, която се охарактеризира добре от един Ваш приятел, не Наш, а Ваш /Ас. Найденов - б.а./, който като видя случайно минаващата количка, в която беше впрегнато едно магаре и един кон каза: "Ето нашата коалиция"/включваща стамболовисти, национал-либерали и радикали - б.а./ Повтарям. Резултат от работата Ви не ще има ...ще изтъкна несъстоятелността на твърденията на господин кмета за примиримостта на партиите. Никаква примиримост не е настъпила, защото една от най силните групи, която брои 7 души съветници са пренебрегнати, въпреки напрвеното от нея предложение за съвместна работа. При това положение Вашата работа не ще даде ни-какъв резултат, защото имаме различни схващания по много принципни въпроси и даже нашата единодушна подкрепа няма да Ви помогне. Вярата на гражданството във Вас няма да бъде оправдана. Дано в интерес на града, това което мислим няма да се сбъдне, но аз се съмнявам, че това ще стане! Въпреки безспорните управленчески качества на кмета Евгени Тоушек, предупрежденията на опозиционния лидер Стефан Станев се оказали пророчески. Разногласията между управляващата общинска коалиция водели до постоянно преструктуриране на политическото пространство, което силно затормозявало работата на кметската управа. Една безспорна заслуга на кмета Тоушек е, че по негово настояване Общинският съвет взема решение да отпусне дарение на учителя - историк Димитър Цухлев за издаване на неговия голям труд "История на града Видин и неговата област".
Това е едно крупно изследване и описание на историята на Видинския край. С Протокол № 5 / 24 . III .1930 г. Общинския съвет отпуска необходимите средства, за което кмета уведомява Димитър Цухлев с писмо № 1990 / 26.III.1930 г. Когато авторът завършва това крупно произведение, той го подарява на Видинската община. За съжаление и до днес този значителен труд не е отпечатан в масов тираж, за да бъдат запознати гражданите на региона със своята истинска история. Трудно е да се приеме, че Видинската община вече 77 години, не е могла да намери необходимите средства, за да издаде подарената и от Димитър Цухлев "История на града Видин и неговата област". Своето огорчение от дълбоките разногласия в общинската коалиция, която много сполучливо съветникът Асен Найденов е определил като впрегнати в една каруца магаре и кон, Евгени Тоушек е изразил на общинската сесия, проведена на 19 май 1930 г с думите: - ".. .мнозина мои добри приятели тук в Съвета и извън него, ръководени от съображения, само тям известни, започнаха да не се съгласяват с моите разбирания за воденето на общинските работи, създаваха ми неприятности и значителни затруднения в моята дейност..." На тази сесия Евгени Тоушек подава своята оставка. След няколко поредни гласувания той е преизбран отново на поста, но на 19 април 1931 г. напуска кметския стол. В Министерския съвет обаче, оценявали големите управленчески възможности на Евгени Тоушек като администратор и ръководител и с Указ от 6 юли 1931 г. бил назначен за Окръжен управител на Видин.
Една година по-късно "бил назначен за Областен директор на Врачанска област" / Ганчев Г "Видинските кметове ", Видин, 1996 г., стр. 135 /. Когато се оттегля от политическата си дейност, Евгени Тоушек не остава пасивен наблюдател на обществените проблеми. Като човек с будна гражданска съвест, хуманист и правозащит-ник, дълбоко убеден, че всеки човек има право на своя позиция, не остава равнодушен пред политическото насилие. Когато през 1943 г. се засилват терористичните действия на комунистическите групи срещу институциите на държавата и срещу отделни политически дейци, той се обявява в защита на заловените терористи. При блокада на 1 март 1943 г. от полицията и войската в с. Брегово залавят Боян Чонос и Борис Дилов, /История на Вид. Окръжна организация на БКП, Партиздат, София, 1983 г., стр. 339 / и ги подвеждат под отговорност като терористи, осъждайки ги на смърт чрез обесване.
Тогава хуманистът и общественикът Евгени Тоушек пише защитна апелация до магистратурата за спасението на Боян Чонос и Борис Дилов. Така повелявал човешкият му дълг. След 9. IX. 1944 г. Евгени Тоушек не изменя на човешките си добродетели: Когато комунистическото правителство арестува и издевателствува над лидера на социалдемократическата партия Кръстьо Пастухов, Евгени Тоушек се подписва под телеграмата на българските юристи, за освобождаването му от затвора. Тази човешка защита на изпадналия в беда изтъкнат политически лидер му струва много скъпо. Комунистическата Държавна сигурност го арестува и го изпраща в концлагера на язовир "Росица" при жестоките условия на каторжния труд. Това ускорява бързия край на възрастния и с разклатено здраве, покрусен до дъното на душата си честен човек, политик и общественик.
За възпалените мозъци на "идеологическите борци" няма критерии - "хуманност", "справедливост", "законност"! За тях, единственият "кодекс" е перифразирания закон на джунглата - "Който не е с нас, е против нас", следователно е враг, а враговете трябва да се унищожават... Освободен е от концлагера в началото на 1946 г., но само месец по късно го сполетява голямо нещастие. На 16.11.1946 г. умира синът му Димитър, а"... осем месеца по късно, на 20 ноември умира и той" /Вълчев Г. "Видинските кметове ", изд. 1966 г, стр. 135 /. Безмилостният валяк на дехуманизираната идеология и "желязната пета на комунизма" погубват много светли умове и добродетелни хора в държавата, един от многото е и бившият видински кмет Евгени Тоушек...
ВИДИНСКИ КМЕТОВЕ
Генади ВЪЛЧЕВ

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин