Изпрати стари снимки от Видин и областта

ЧАСТ IV Възникване и развитие на колоезденето във Видин” (1905-2010)

История - История на спорта във Видинско

Извадки от четвъртата част на книгата : ”Възникване и развитие на колоезденето във Видин” (1905-2010).
Автор: Иван Иванов Маринов” д-р по физическа култура.
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОЛОЕЗДЕНЕТО ВЪВ ВИДИН И УЧАСТИЕТО НА КК „СТРЕЛА’ И КД’ БОНОНИЯ 2001 к‘ В СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА
1995 – 2010 ГОДИНА.
Следващите петнадесет години от развитието на колоезденето във Видин (1995-2010) са характерни с обстоятелството, че в българското общество още преди пет години настъпиха процеси на обновление и демократизация, на разрушаване и отхвърляне на командно – административната система.
В отговор на тези промени, след 10 ноември 1989 година на 15 – 16 февруари 1990 година бе свикан Седмия конгрес на Българския съюз за физическа култура и спорт. Основните акценти на конгреса бяха свързани с по нататъшното развитие на физическата култура и спорта в новите условия на демократизация и всестранно обновление на обществото.
Конгресът очерта перспективите на новата държавна политика за развитието на физическата култура и спорта, която се изразява в осигуряване на необходимата законодателна, финансова и морална подкрепа с помоща на съответните нормативни актове, структури и механизми. Поставен бе въпроса за необходимостта от създаването на парламентарна комисия към Народното събрание по въпросите на младежта и спорта. Задачата на тази комисия е да проучва и внася за решаване във висшия държавен орган всички основни въпроси, от които зависи реализирането на социалните функции на физическата култура и спорта. Изтъкната бе и необходимостта от създаване на Държа-вен комитет (министерство) за младежта и спорта, който да осъществява и координира най – важните изпълнителски функции на държавата в областта на физическата култура и спорта.
При тези условя на демократични промени у нас през първата половина на деветдесетте година на XX век се преустанови дейността на Българския съюз за физическа култура и спорт (БСФС). Създаде се коми-тет за физическо възпитание и спорт към Министер-ския съвет, а през 2003-2005 година този комитет е трансформиран в Министерство на младежта и спорта.
В края на 2005 година Министерството на младежта и спорта бе закрито и на негово място се създаде Държавна агенция на младежта и спорта (ДАМС). През 2009 година обаче Министерството на младежта и спорта отново бе създадено. През тези 15 – 20 години от преустройството на физкултурното движение у нас се създадоха спортните клубове по отделните видове спорт и след юридическо лицензира-не те станаха членове на съответните лицензирани спортни федерации. По този начин след 95 – те години на XX век се създадоха клубовете по отделните видове спорт в нашата страна.В условията на демократичните промени, колоезденето във Видин продължи своето развитие до 1994 година в ДФС”Химик”, а след тази година до наши дни в изградения коло-ездачен клуб „Стрела”. Този клуб е узаконен с решение № 4 от 17.03.1994 година от видинския районнен съд. Трябва да се посочи, че още през 1992 година е направен опит за изграждането на КК ”Стрела”, но неговото юридическо узаконяване става две години по късно през 1994 година. За президент на клуба е избран Симеон Кръстев. Ръководството на клуба още същата година на 25.05.1994 година отпра-вя молба до кмета на видинската община, колодрума незабавно да бъде прехвърлен за стопанисване и ползване от КК”Стрела”. Създава се и организация за сформиране на групи от юноши младша и старша възраст, които да се включат в организирани тренировъчни занимания на шосе и писта. Треньор по това време е Трифон Пантев (Титко),които същевременно е монтьор и секретар на клуба. В групи-те са включени ученици родени между 1978 и 1982 година. От 1995 до 2010 година клуба ежегодно извършва подбор и най-добрите кандидати са включени в юношеските отбори на клуба. През този петнадесет годишен период колоездачен клуб „Стрела” най-редовно участва в републиканските шампионати на писта и шосе за юноши младша и старша възраст. В тези състезания град Видин бе представен достойно от състезателите: Марио Георгиев Иванов, Венцислав Евгениев Каменов, Владислав Митов Василев, Денислав Любомиров Николов, Димитър Сергов Димитров, Радослав Евгениев Каменов, Никола Иванов Тодоров, Андрей Стефанов Ангелов Владимир Михаилов Петров, Владимир Володиев Георгиев, Мирослав Владимиров Младенов, Цветомир Станчев Цеков, Пламен Ваньов Първанов, Теодор Тодоров Ангелов, Мартин Боянов Димитров, Любен Веселинов Евтимов, Младен Иванов Младенов, Ева Красимирова Каменова, Евгения Пламенова Тихомирова, Ирина Томова Петкова, Женя Петрова Вълева, Камелия Красимирова Бояджиева, и други.
Голям успех постигнаха юношите младша възраст под ръководството на Велизар Маринов на републиканския шампионат в София през 2009 година, класирайки се на трето място на писта. Отборът бе в състав: Петьо Велков, Илия Георгиев, Борислав Велизаров, Павел Красимиров, Венцислав Иванов и Радослав Валентинов
През пролетта на 2001 година по инциатива на Камен Кермеджиев бе направен опит във Видин да се учреди колоездачен клуб „Бонония ,2001 к”. Този клуб обаче просъществува 7-8 години. През този период са преминали 50-60 души деца, юноши младша и старша възраст. Тренировъчните занимания са водени от Камен Кермеджиев. Материалната база на клуба бе ограничена. Клубът започва тренировъчни занимания с 4 велосипеда, а по късно бяха подсигурени още 10-15 пистови и шосейни, а също така и сервизна кола и екипи. Заниманията се водеха при трудни условия. Липсваше съблекалня и помещение за съхраняване на материалната база и работилница. Клубът преживяваше трудно. Средствата баха недостатъчни. Камен Кермеджиев влагаше лични средства и незначителна част от спонсори.От Общината нямаше подкрепа и дори минимални средства за стимулиране дейността на клуба. За няколко години клуба е провел 7-8 състезания, съгласно републиканския спортен календар. Макар и за кратко време той постигна добри резултати в учебно-тренировъчната дейност, Някои от юношите младша и старша възраст се представиха достойно в републиканските състезания на писта и шосе. Така например Димитър Кермеджиев участва успешно в изкачването и обиколката на Витоша. През 2002 година в гр. Казанлък става шампион на издръжливост и 3000 м индивидуално преследване. През 2004 година се класира на 4-то място в критерiума в гр. Бургас. Митко бе включен и в националния отбор на писта за юноши старша възраст. Георги Ангелов за кратко време постига също насърчителни резултати.. В гр. Казанлък заема няколко втори места: в шосейното състезание.Много добре се представя и в критериума в Маглиш и в изкачване на Бузлуджа. На третото етапно шосейно състезание във Видин, той заема, съответно: в първия етап – 5-то място, във втория - 2-ро и в третия етап в гр. Димово финишира на 3-то място. На следващата 2007 година на републканското първенство в гр. Казънлък за юноши младша възраст заема трето място в шосейното състезание, а малко по късно и първо място със златен медал в личното републиканско първенство. През периода 2000 – 2004 година добре се представи и Андрей Сашов, който постига 4-то място на републиканското първенство в София на 1000 м, в гр. Казанлък 6-то място на бързина и в Свиленград 4-то място на италианско преследване. Павел Любенов през 2000 година е пети на шосе за юноши младша възраст в Свиленград и четвърти на репубиканското първенство във Видин.
Поради финансови затруднения обаче и неподходящите условия колоездачен клуб”Бонония 2001к” прекратява дейността си през 2008 година, а наличната материална база бе преотстъпена на КК”Стрела”. Към този клуб преминаха и някой от състезателите от юношеските отбори, които продължиха подготовката си под ръководството на Велизар Маринов и Найден Владимиров. Неговия основател и бивш собственик Камен Кермеджиев остава верен на колоезденето и на обществени начала работи за неговото по нататашно популяризиране и развитие във Видин. Съхранява грижливо снимков материал и спомени, което е зна-чителен принос в съхраняване и обогатяване на миналото на колоезденето въ Видин..
От края на четиридесетте години на миналия век до сега Трифон Пантев (Титко) е една от личностите, която има трайно присъствие в съхраняване традициите на колоезденето в гр, Видин. Отначало като състезател, а по късно, след шестдесетте години и като обществен деятел,треньор и монтьор, той неотлъчно се бори с проблемите, и търси всевъзможни начини за тяхното решаване. През този над шестдесетгодишен период има голямо текучество на треньорите.От 1947 до 1957 някой от ветераните колоездачи, като Панто Хрисров, Борис Илиев (Джоки), Йордан Денков и други на обществени начала предаваха своя опит на подрастващите младежи желаещи да се занимават с колоездене. От 1957 до 1963 година тренировъчните занимания се водеха от Георги Кръстев от гр. Бургас, а след него до 1968 година от Никола Бойчев от град Стара Загора. От 1970 до до средата на 1974 година подготовката на подрастващите колоездачи е под ръководството на Димитър Бъчваров от Разград. След напускането му неговото място за по малко от една година е заето от Евдоким Борисов. Следващите две години (1975 и 1976) е назначен Иван Славов от Разград. От 1977 до 1984 година, т.е. в продължение на на 8 години Трифон Пантев остава сам и съвместява монтьорската с тренировъчната дейност. През 1985 и 1986 година подготовката е поверена на Кирил Георгиев от Разград, а 1987 -1988 година на Марко Енчев от гр. Сливен. Следващите 10-11 години (1989-1999) Титко отново остава сам на треньорското и монтьорското поприще. През 2000-2001 година треньор е Калин Георгиев, а след него от 2002 до 2009 година подготовката се води от Велизар Маринов.От 2010 година треньор на обществени начала е Найден Владимиров, а след него Велизар Маринов. През последните 30-40 години Титко води и цялостната организационна дейност на секцията по колоездене, а след 1996 година и на неиния приемник КД”Стрела”, като неин секретар в управителния съвет. В тази връзка искам да споделя, като дългогодишен организационнен работник, а по късно и като деятел в сферата на физическата култура и спорта, че съм имал и имам много контакти с деятели и организационни работни-ци в областта на спорта в нашата страна, но не си спомням да има такава отдаденост от нито една личност да работи практически така всеотдайно през целия си живот за каузата на един спорт. В този смисъл Трифон Пантев (Титко) се откроява от всички привърженици на колоезденето във Видин с най-голями заслуги за неговото оцелчване, особено от края на седемдесетте години на миналия век до наши дни, през 2010 година. И сега на 78-годишна възраст, въпреки здравословните си проблеми той неотлъчно е на колодрума и подпомага тренировъчния процес с богатия си треньорски опит и монтьорски умения.
Въз основа на данните за развитие на колоезденето във Видин през периода 1995 – 2010 година могат да се направят следните
обобщения:
1. През периода 1995-2010 година под ръководството на КК”Стрела” във Видин продължи по-нататашното популяризиране и развитие на колоезденето, предимно сред децата и юношите.
2. В началото на 2000 година бе изграден още един колоездачен клуб « Бонония 2001к «, който про- съществува осем години и преостанови своята дейност, поради финансови затруднения през 2008 година.
3. През този период се наблюдава голямо текучество на треньорите, но верен на колоезденето остава Трифон Пантев (Титко),които през годините непоколебимо решава всички органи-зационни и спортно-технически проблеми.
4. През 2003 година бе проведено тържествено честване на 100-годишния юбилей на колоезде-нето в гр. Видин.
5. В началото на двадесет и първия век коло-ездачите от двата клуба постигнаха много добри и насърчителни резултати в републиканските първенства за юноши.Така например юношите младша възраст на КК»Стрела» през 2009 година заеха трето място в отборното класиране на писта в гр. София.
гр. Видин Иван Маринов

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин