1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


НА ДНЕЩНИЯ ДЕН - November 27, 2022

ГЕОРГИЕВ, Ваньо Цветанов (27.03.1961) физик. Роден във Видин. Женен. Завършва Политехническия университет, 1982. Работи като физик, 1982-1985; асистент, главен асистент в катедра 'Физика' във Висш стопански институт ­- Пловдив, от 1985; доктор на науките от 2005; преподава 'Физика' и 'Физика с основи на биофизика' в катедра 'Математика и физика' в Аграрен университет - Пловдив. Специалист по програмиране, обработка на данни от полски опити, математично моделиране, физически измерения в селското стопанство. Собственик на софтуерна фирма ЕТ 'Ваньо Георгиев', от 2001. Разработва програми за обучение, Компютърна библия, учител по машинопис и др. Автор на много публикации в специализирания печат