Земеделските производители плащат данък върху доходите си

Новини - НАП

Преди да определят дължимите данъци обаче, тези от тях, които са регистрирани като физически лица, ще могат да приспаднат 60 % нормативно признати разходи

От тази година регистрираните земеделски и тютюнопроизводители ще плащат данък върху доходите и субсидиите, получени през 2010 година. Преди да определят дължимите данъци обаче, тези от тях, които са регистрирани като физически лица, ще могат да приспаднат 60 % нормативно признати разходи. Що се отнася до облекченията на регистрираните като еднолични търговци земеделски производители и тютюнопроизводители, все още се чака решението на Европейската комисия (ЕК) за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Ако до 31 март 2010 година ЕК постанови положително решение, на тези селскостопански производители ще се преотстъпва до 60 % от данъка върху годишната данъчна основа. Това преотстъпване ще става при спазване на условията на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Досега доходите на земеделските и тютюнопроизводителите се декларираха, но бяха необлагаеми.

В годишната данъчна декларация за 2010 година тези доходи се отразяват, като се попълни:

По отношение на придобиването на дохода във връзка с неговото деклариране трябва да се има предвид, че доходът, а в това число и субсидията, се смятат за придобити на датата на:

1. плащането - при плащане в брой;

2. заверяване на сметката на получателя на дохода или получаване на чека – при безналично плащане.

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2010 г. е  2 май 2011 г. Дължимият данък трябва да се внесе в същия срок.

Повече информация, както и консултации за попълване на данъчните декларации, клиентите на НАП могат да получат на цената на един разговор на телефон 0700 18 700.

 

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it
Joomla SEO powered by JoomSEF