Изпрати стари снимки от Видин и областта

Политиката и ДС

История - Държавна Сигурност

Кандидати за кметове през 2011г.

Емил Георгиев
(1951) – кандидат за кмет на община Хасково, издигнат от Политически клуб „Екогласност”. Агент „Станислав” на ОУ-МВР-ДС Видин от 1978 г.

Милчо Вълков (1955) – кандидат на община Брегово, издигнат от БСП. Щатен служител на Трето управление на ДС – ВКР от 1980 г., впоследствие на СОУ-МВР-ОбУ-Ботевград. Псевдоним "Владимир"

Никола Йончев Дочков е роден на 1 октомври 1943 г. в село Градец, Видинско. Бил е съдържател на явочна квартира с псевдоним „Сакар”. Той е кандидат за кмет на Градец, община Видин, издигнат от "Атака".

Малин Миронов Младенов, който е роден на 16 май 1969 г. в град  Дунавци. Бил е агент с псевдоним „Юри”. Той е кандидат за кмет на Дунавци, община Видин, издигнат от коалиция от партии "Преображение за Видин”;


Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 22.07.2012 г. за общински съветници в общ. Белоградчик и др общини

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на:
Милчо Илиев Иванов роден 01.12.1946 г. в с. Рабиша, обл. Видин
Вербувал го служител -  О. р. Иван Василев Петров на 14.08.1970 г., регистриран на 25.08.1970 г.
Ръководил го служител -  О. р. Иван Василев Петров; о. р. Ив. Тодоров; о. р. Р. Николичев; кап. Огнян Спасов;
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - сътрудник
Псевдоними - Николай
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1  - Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело ІА-203 (Вд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет - 1990 г.
Кандидат за общ. съветник в общ. Белоградчик, издигнат от ПП "Земеделски народен съюз"


Пенко Петков Лилкин  роден 01.05.1948 г. в с. Крачимир, обл. Видин
Вербувал го служител - о. р. Енчо Киров на 25.05.1983 г., регистриран на 10.06.1983 г.
Ръководил го служител - о. р. Енчо Киров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - Съдържател на явочна квартира
Псевдоними - Кол
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 - Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 11/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на дело ІЯ-263; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет - 1986 г.
Кандидат за общ. съветник в общ. Белоградчик, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

Александър Стефанов Стоянов роден 22.05.1946 г. във Видин
Вербувал го служител -  Огнян Русев на 13.12.1988 г 
Ръководил го служител - Огнян Русев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Русе-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник -  Съдържател на явочна квартира
Псевдоними - Роза
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване на ЯК "Роза"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от ПП "Граждански съюз за Нова България"

Богомил Цветанов Петров роден 20.11.1939 г. Видин
Вербувал го служител -  Кап. Илия Любенов Илиев на 25.10.1977 г., регистриран на 31.10.1977 г.
Ръководил го служител - Кап. Илия Любенов Илиев; подп. Иванов; В. Игнатов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин, отдел ДС, отделение VІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - агент
Псевдоними - Виктор
Документи,възоснованакоитое установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-21 (Вд) МФ; работно дело ІР-3568; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет - 1990 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "Глас за Видин" (ПП "Движение Гергьовден" и ПП "Българска партия Либерали")

Борис Лападатов Попов Дата на раждане 19.07.1928 г. Гр. Видин
Вербувал го служител - О. р. Тодор Цанков Пълов на 11.10.1965 г.
Ръководил го служител - О. р. Тодор Цанков Пълов; кап. П. Каменов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - КДС-Враца, отделение КДС-Видин
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - агент
Псевдоними - Радев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА 1233 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04. 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 404; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет - 1987 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "Глас за Видин" (ПП "Движение Гергьовден" и ПП "Българска партия Либерали")

Борислав Николов Панков Дата на раждане 20.05.1948 г. Гр. Грамада
Вербувал го служител - Ст. лейт. Лозан Петков Лозанов на 14.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г.
Ръководил го служител - Ст. лейт. Лозан Петков Лозанов; кап. Ц. Цветков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин, отдел ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - агент
Псевдоними - Мико
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-238 (Вд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Грамада, издигнат от “Обединен блок на труда”

Валентин Цветанов Георгиев Дата на раждане 04.08.1961 г. С. Раброво, обл. Видин
Вербувал го служител - Ст. разузнавач Петко Братанов Найденов на 15.06.1981 г., регистриран на 19.06.1981 г.
Ръководил го служител - Ст. разузнавач Петко Братанов Найденов; Й. Гюдуров; ст. лейт. В. Неделков; ст. лейт. Бойко Николов; Петьо Петров;
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - Управление трето, отдел 11, отделение 07-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - агент
Псевдоними - Октавиян
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка, рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-341 (Вд); работно дело ІР-47 (Вд); ІР- 11554-2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Бойница, издигнат от ГЕРБ

Валери Неделков Марков Дата на раждане 23.10.1959 г. С. Старопатица, обл. Видин
Вербувал го служител Подп. Емил Маринов Раленков на 19.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г.
Ръководил го служител Подп. Емил Маринов Раленков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ДС-управление ІІІ, отдел VІІ, отделение 1
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - агент
Псевдоними - Бойко
Документи, въз основа на които еустановена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-999 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 273; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет - 1979 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от АТАКА

Валери Цеков Ганчев Дата на раждане 13.05.1961 г. Гр. Видин
Вербувал го служител Ст. лейт. Тодор Славчев Антов на 09.11.1980 г., регистриран на 26.11.1980 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Тодор Славчев Антов; ст. лейт. Т. Антов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ДС-управление трето, отдел единадесети, отделение второ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - агент
Псевдоними - Димов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1062 (Вд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет - 1982 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "БСП, ЗС "Ал. Стамболийски" И ОБТ"

Вергил Цветков Маринов Дата на раждане 06.08.1947 г. С. Връв, обл. Михайловград
Вербувал го служител Огнян Асенов на 07.12.1988 г.
Ръководил го служител Огнян Асенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - Съдържател на явочна квартира
Псевдоними - Вихрен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване на материалите на ЯК"Вихрен"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от инициативен комитет

Виолета Борисова Йончева
Дата на раждане 17.07.1949 г.
Място на раждане Гр. Грамада
Вербувал го служител Ц. Цветков на 08.05.1984 г.
Ръководил го служител Ц. Цветков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - Съдържател на явочна квартира
Псевдоними - Елха
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Грамада, издигнат от ГЕРБ
За Виолета Борисова Йончева липсват други данни по чл. 25, т. 3

Вълчо Стоянов Василев Дата на раждане 12.08.1947 г. Място на раждане С. Киреево, обл. Видин
Вербувал го служител Кап. Цветан Гачев Пеков на 17.12.1976 г., регистриран на 24.12.1976 г.
Ръководил го служител Кап. Цветан Гачев Пеков; ст. лейт. Дочков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин, управление VІ, отдел ДС, отделение VІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - Агент; резидент
Псевдоними - Сашо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1080 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на ІР-359; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет - 1982 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Макреш, издигнат от коалиция „Българска социалистическа партия и Земеделски народен съюз”

Георги Иванов Тодоров Дата на раждане 29.01.1944 г. С. Подгоре, обл. Видин
Вербувал го служител Цветан Никодимов на 19.12.1979 г.
Ръководил го служител Цветан Никодимов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - Съдържател на явочна квартира
Псевдоними - Лале
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. на материалите на ЯК "Лале"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "Бъдеще за Видин" (ПП "Християн Социален Съюз", ПП "Народняшка Партия", ПП "Народен юмрук за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани" и ПП "Политически Клуб "Екогласност"")

Димитър Спасов Митракиев Дата на раждане 09.12.1946 г. Място на раждане С. Върба, обл. Видин
Вербувал го служител Енчо Бончев Киричов на 28.04.1986 г., регистриран на 06.05.1986 г.
Ръководил го служител Енчо Бончев Киричов; кап. О. Спасов
Структури, в които е осъществявано - ОУ на МВР-Видин, отдел ДС сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - агент
Псевдоними - Цезар
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-20 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с
предложение за унищожаване на работно дело ІР-21; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет - 1990 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Димово, издигнат от Партия „Български демократичен съюз „Радикали”

Емил Ценов Георгиев Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане С. Кутово, обл. Видин
Вербувал го служител Петко Каменов на 18.08.1978 г.
Ръководил го служител Петко Каменов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - агент
Псевдоними - Станислав
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. КА № 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-755; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. на лично дело ІА-1568; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет - 1985 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от партия “Политически клуб “Екогласност”

Живка Александрова Антова
Дата на раждане 21.09.1940 г.
Място на раждане С. Горни чифлик, обл. Видин
Вербувал го служител Радослав Николичев на 22.03.1971 г.
Ръководил го служител Радослав Николичев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - агент
Псевдоними - Моника
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело-2 тома; доклад
на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Димово, издигнат от СДС

Златозар Крумов Ангелов Дата на раждане 06.12.1946 г. Място на раждане Гр. Видин
Вербувал го служител Кап. Илия Любенов Илиев на 14.12.1978 г., регистриран на 19.12.1978 г.
Ръководил го служител Кап. Илия Любенов Илиев; лейт. Н. Колев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - агент
Псевдоними - Антон
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1205; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-753; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет - 1986 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "Глас за Видин" (ПП "Движение Гергьовден" и ПП "Българска партия Либерали")

Красимир Славчев Попов Дата на раждане 21.06.1950 г. Място на раждане Гр. Видин
Вербувал го служител Лейт. Пенчо Еленков Петров на 30.10.1985 г., регистриран на 06.11.1985 г.
Ръководил го служител Лейт. Пенчо Еленков Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин, отдел ДС, отделение 02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - агент
Псевдоними - Добри
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-347 (Вд); работно дело ІР-53 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "ГЛАС ЗА ВИДИН" (ПП "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" И ПП "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ")

Милчо Илиев Иванов Дата на раждане 01.12.1946 г. Място на раждане С. Рабиша, обл. Видин
Вербувал го служител О. р. Иван Василев Петров на 14.08.1970 г.
Ръководил го служител О. р. Иван Василев Петров; кап. О. Спасов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - сътрудник
Псевдоними - Николай
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-203 (Вд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет - 1990 г.
Кандидат за кмет на с. Рабиша в общ. Белоградчик, обл. Видин, издигнат от инициативен комитет

Пенка Лазарова Иванова- Ангелова Дата на раждане 26.10.1947 г. Място на раждане С. Гайтанци, обл. Видин
Вербувал го служител Лейт. Евгени Миков Банов на 25.12.1975 г., регистрирана на 31.12.1975 г.
Ръководил го служител Лейт. Евгени Миков Банов; кап. С. Стоянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин, отдел ДС, отделение ІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - агент
Псевдоними - Татяна
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1136 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-259; доклад на МВР рег. № RB202009-001 05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет - 1985 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от НДСВ

Пенко Пенков Лилкин Дата на раждане 01.05.1948 г. Място на раждане С. Крачимир, обл. Видин
Вербувал го служител Енчо Киров на 25.05.1983 г., регистриран на 10.06.1983 г.
Ръководил го служител Енчо Киров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - Съдържател на явочна квартира
Псевдоними - Кол
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 11/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на дело ІЯ-263; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет - 1986 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Белоградчик, издигнат от БСП

Петър Славчев Петров Дата на раждане 12.06.1940 г. Място на раждане С. Върбовчец
Вербувал го служител Радослав Николичев на 06.06.1979 г.
Ръководил го служител Радослав Николичев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен - Съдържател на явочна квартира сътрудник
Псевдоними - Панорама
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; протокол с предложение за унищожаване на дело рег. № 36/ 06.03.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Димово, издигнат от Коалиция „БСП ДПС”

Петър Първанов Петров Дата на раждане 20.02.1934 г. Място на раждане С. Дреновец, обл. Видин
Вербувал го служител Петър Д. Тарашоев на 05.06.1958 г.
Ръководил го служител Петър Д. Тарашоев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - Отделение VІІ, VІІ, V-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - агент
Псевдоними - Иван
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр.4; лично дело ІА-18933; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Ружинци, издигнат от Българско движение национален идеал за единство

Тодор Петров Тодоров Дата на раждане 06.08.1939 г. Място на раждане Гр. Видин
Вербувал го служител Петър Павлов на 04.06.1984 г.
Ръководил го служител Петър Павлов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен - сътрудник Съдържател на явочна квартира
Псевдоними - Еделвайс
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване на материалите на ЯК "Еделвайс"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от ПП "Граждански съюз за Нова България"

Трифон Цеков Тошов Дата на раждане 16.03.1943 г. Място на раждане С. Старопатица, обл. Видин
Вербувал го служител Ст. лейт. Борис Захариев Ценов и полк. Витков на 05.09.1972 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Борис Захариев Ценов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин-ДС, отделение ІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен - сътрудник Осведомител; агент
Псевдоними - Върбанов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело ІА- 402 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от АТАКА

Цветан Минков Вълчев Дата на раждане 26.11.1944 г. Място на раждане Гр. Дунавци
Вербувал го служител Георги Ницов на 03.05.1985 г.
Ръководил го служител Георги Ницов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - Съдържател на явочна квартира
Псевдоними - Бор
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 1436/ 05.03.1990 г. на материалите на Я/К "Бор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/
09.11.2007 г.
Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "БСП, ЗС "Ал. Стамболийски" и ОБТ"

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин